30.08.2017

Likestillingen i Norge har blitt svekket

På en rekke punkter har regjeringen gjort for lite for å øke likestilling mellom kjønnene, utrykker 22 organisasjoner i skyggerapport til FNs Kvinnekonvensjonskomité.
22.05.2017

She Decides – en festtale eller reell handling?

I Norge er det bred politisk støtte til arbeidet for tilgang til trygg og lovlig abort. Nå må regjeringen ta opp kampen mot de amerikanske angrepene på fattige kvinners rett til å bestemme over egen kropp.