Vold mot kvinner og jenter

Kvinners rett til et liv fritt for vold.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

Sammen kan vi stoppe vold mot kvinner og jenter! Se årets 16-dagerskampanje her:

Aktuelt

Hva skjer?

Siste nummer av iFokus

Visste du at utviklingen av rettigheter og livsmuligheter for kvinner på landsbygda blir avgjørende for om vi oppnår bærekraftsmålene innen 2030? Les mer om likestillingsproblemene på landsbygda i det nye nummeret av iFokus.

Se flere publikasjoner