Illustrasjon: UN Women/Lesly Lotha

kvinner og Covid-19

Kvinner utfører tre ganger så mye ubetalt omsorgsarbeid som menn,
opptar 70 % av alt helsearbeid globalt og har ofte hovedansvaret for eldre, barn og syke. Tilgangen til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter har blitt svekket og vold mot kvinner har økt på grunn av at kvinner er innestengt med overgriperen sin uten tilgang til hjelp.
  

Kvinner verden over rammes ekstremt hardt av koronakrisen. 

Nyheter om kvinner og Covid-19:

25 november 2020: En voldspandemi uten kur: Dramatisk økning i vold mot kvinner

Les mer 

 

 

18 november 2020: Impact of COVID-19 on women in South Sudan

Les mer 

 

13 oktober 2020: Peacebuilding during the Covid-19 pandemic in Colombia

Les mer 

23 september 2020: Når kriser brukes politisk – forsøk på innskrenkning av kvinners rettigheter

Les mer

17 september 2020: The response to COVID-19 must not be gender blind

Les mer

30 juli 2020: Impact on human trafficking and counter measures

Les mer

Photo: UN Women/Pappu Mia

Jeg oppfordrer regjeringer til å sette kvinner og jenter i sentrum for å komme seg etter COVID-19"

– FNs generalsekretær António Guterres.

ØKT VOLD MOT KVINNER

 

Før Covid-19-pandemien, opplevde om lag 1 av 3 kvinner og jenter fysisk eller seksuell vold, hovedsakelig av en intim partner. Det er rundt 243 millioner kvinner og jenter. Rapporter fra kvinneorganisasjoner og nettverk verden over viser at som følge av pandemien har vold mot kvinner og jenter økt ytterligere, særlig i hjemmet. Vold mot kvinner blir referert til som skyggepandemien.

Kvinner som utsettes for vold har manglende mulighet til å anskaffe seg hjelp grunnet koronatiltak, og manglende tilgang til krisesentre og generell støtte.

KVINNERS ØKONOMISKE RETTIGHETER OG DELTAKELSE SVEKKES 

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) anslår at det vil skje en sterk økning i antall som lever under fattigdomsgrensen, der majoriteten vil bli kvinner. Covid-19 resulterer i et kraftig tilbakeslag hvor kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse svekkes drastisk.

I Asia jobber 95 prosent av kvinner i uformell sektor, i Afrika sør for Sahara er tallet 89 prosent og i Latin-Amerika og Karibia er det 59 prosent. Tall fra FN viser at pandemien vil presse 47 millioner kvinner og jenter inn i ekstrem fattigdom innen 2021. Dette betyr at hele 435 millioner kvinner og jenter vil leve på mindre enn 2 dollar (USD) om dagen. Det som nå skjer med verdensøkonomien har en svært alvorlig kjønnskonsekvens.

SEKSUELL OG REPRODUKTIV HELSE OG RETTIGHETER SVEKKES

På individuelt, systemisk og samfunnsnivå får tilgang seksuell og reproduktiv helse og rettigheter nå store konsekvenser, noe som vil ha en svært ødeleggende innvirkning på livet til millioner av jenter og kvinner.

Ressurser blir omdirigert fra vitale seksuelle og reproduktive helse- og rettighetstjenester til fordel for helsetjenester direkte linket til Covid-19. Tilgang til prevensjonsmidler er svekket, og rapporter fra kvinneorganisasjoner og nettverk viser at barneekteskap, tenåringsgraviditet og FGM har økt eksponentielt. Motstandere av abort bruker pandemien til å forby tilgang til trygge aborter, som i USA hvor minst 11 stater har forsøkt å innskrenke retten til abort.  

 

iFokus

Det er 25 år siden FNs Kvinnekonferanse i Beijing. 2020 skulle være året hvor kvinners rettigheter og likestilling sto høyt på agendaen. Istedenfor har verden stått overfor en global pandemi. 

Hva er konsekvensene av koronakrisen for kvinner og jenter? Hvorfor rammes kvinner hardere enn menn i krisesituasjoner? Hva må til for å løfte kvinner og jenter? Les spesialnummeret av iFokus!