PANDEMIENS KONSEKVENSER: 
KVINNER, FRED OG SIKKERHET

I 2020 markerte vi 20-årsjubileet for FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 på kvinner, fred og sikkerhet. Samtidig ble vi vitne til at kvinners deltakelse i fredsprosesser ble svekket som følge av covid-19-pandemien.

Økende fattigdom, vold mot kvinner, og angrep og trusler mot kvinnelige ledere og menneskerettighetsforkjempere er noen av faktorene som har påvirket kvinners deltakelse i fredsprosesser. Risikoen for at myndigheter bortprioriterer agendaen for kvinner, fred og sikkerhet til fordel for å fokusere på pandemien er stor. Samtidig er det kun 25% kvinner i nasjonale organer og kriseetater som håndterer pandemien.

Ressurser, rapporter og artikler fra andre aktører:

2021

Global Network of Women Peacebuilders (GNWP): COVID-19 and Women, Peace and Security Database

2020