Mer om FOKUS

FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter som gjennom utviklingssamarbeid og politisk lobbyarbeid søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.

Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995, og består i dag av 55 ulike kvinneorganisasjoner i Norge. Se her for full oversikt.

Vi får økonomisk støtte fra Norad, Barne- og likestillingsdepartementet, Kavlifondet og NOVO Foundation. Vi er også medlem av innsamlingskontrollen. 

FOKUS har et styre og et sekretariat i Norge, og landkontor i Colombia. Organisasjonen er også nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.