Mer om FOKUS

FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter som gjennom utviklingssamarbeid og politisk pådriverarbeid søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.

Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995, og består i dag av over 50 ulike kvinneorganisasjoner i Norge. Se her for full oversikt.

Vi får økonomisk støtte fra Norad, Barne- og likestillingsdepartementet, Utenriksdepartementet, Grieg Foundation, Juristforbundet og private månedlige givere. Vi er også medlem av Innsamlingskontrollen. 

FOKUS har et styre og et sekretariat i Norge og landkontor i Colombia.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.