Ansatte i Norge

Sylvi Bratten

Leder for analyse, utvikling og kommunikasjon
Mobil: (+47) 92 85 39 61

Carolina Maira Johansen

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Guatemala og Colombia
Mobil: (47) 95 93 89 68

Borghild Berge

Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skadelige skikker, Tanzania, Kenya
Mobil: (+47) 90 67 94 04

Sissel Thorsdalen

Programrådgiver på vold mot kvinner, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, økonomiske rettigheter, Uganda, Tanzania
Telefon: (+47) 23 01 03 00

Magnus Holtfodt

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, Sri Lanka, Etiopia, FN
Mobil: (+47) 97 14 29 52

Ansatte i Colombia

Ana Milena González Valencia

Directora de FOKUS en Colombia
Telefon: (+57) 310 273 82 03

Sandra Patricia Garzón Cortés

Responsable de administrativa
Mobil: (+57) 305 705 11 24