Kjappe fakta

 • Hvert år i utviklingsland føder mer enn 30 millioner kvinner og jenter utenfor sykehus, og det utføres 25 millioner utrygge aborter (Guttmacher Institute, 2018).

 • Minst 22 800 kvinner dør hvert år som følge av utrygge aborter (Guttmacher Institute, 2018).

 • Over 200 millioner kvinner og jenter i utviklingsland ønsker å unngå graviditet, men bruker ikke prevensjon, fordi de ikke har tilgang til det, ikke vet hva det er, fordi det er for dyrt, eller fordi de ikke får lov av mannen sin (WHO, 2018).

Om SRHR

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) er et brennbart politisk tema i de aller fleste land og i FN. Ofte er det verdikonservative og religiøse krefter som står i veien for kvinners og jenters mulighet til å bestemme over sin egen kropp, seksualitet og eget liv.

For å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter må vi utfordre de underliggende årsakene til at kvinner og jenter blir diskriminerte, og arbeide for endring av lovverk, politikk, økonomiske maktstrukturer og sosiale normer.

Hva gjør FOKUS?

Sammen med lokale organisasjoner og nettverk jobber FOKUS for at kvinner skal få bestemme over sin egen kropp. Det innebærer både å sikre kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, og å få slutt på vold mot kvinner og jenter. Arbeidet mot vold kan du lese mer om her.

De fleste av verdens strengeste abortlover finnes i Latin-Amerika, Asia og Afrika, og det rammer de aller fattigste kvinnene og jentene hardest. I flere land er det totalforbud mot abort. Men strenge abortlover fører ikke til færre aborter, bare farligere aborter, da løsningen for mange blir å ta saken i egne hender.

 • Guatemala blir voldtatte jenter helt ned i 10-årsalderen nektet abort, bortsett fra hvis deres eget liv står i fare. Siden 2015 har FOKUS bidratt til at 10 voldtatte jenter og kvinner som har blitt tvunget til å fullføre graviditeten, har fått rettslig hjelp og psykososial oppfølging.
 • Med støtte fra lokale FOKUS-partenere, presenterte kongressmedlemmet Sandra Moran i 2017 et lovforslag for Kongressen I Guatemala, som vil, dersom det går igjennom, gjøre det mulig for jenter under 14 år å avslutte uønskede svangerskap.
 • FOKUS har også bidratt til at seksuell vold for aller første gang er blitt anerkjent som en krigsforbrytelse i en nasjonal domstol. Dommen i Sepur Zarco-rettssaken i Guatemala i 2016 ble historisk.

I Colombia har FOKUS siden 2015 bl.a.:

 • Åpnet tre klinikker i fattige bydeler hvor kvinner har begrenset tilgang til helsetjenester. Dette bidrar til at kvinnene får hjelp tidligere, og dermed kan få medisinsk abort (pilleform) og unngå kirurgisk abort.
 • Sørget for at over 3500 kvinner i spesielt sårbare situasjoner har fått utført en lovlig og trygg abort.
 • Gitt over 31 000 personer i en sårbar økonomisk situasjon informasjon om prevensjon, abort og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter gjennom oppsøkende virksomhet og arbeid i utsatte områder i Colombia.
 • Gitt rundt 3000 helsearbeidere og juridisk personell opplæring i abortrettigheter.

 

Også i Tanzania har samarbeidet med FOKUS og Kvinnefronten bidratt til at over 23 000 har fått økt kunnskap om SRHR, og at nesten 5800 kvinner, menn og unge jenter benytter seg av moderne prevensjonsmidler.

 

 

Skadelige praksiser

Skadelige praksiser som barneekteskap og kjønnslemlestelse er begrunnet i et ønske om å kontrollere kvinners og jenters seksualitet og reproduksjon.

Rundt 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag er blitt utsatt for kjønnslemlestelse. Den skadelige praksisen er ulovlig i Tanzania, men likevel rammer den rundt 15 prosent av kvinnene og jentene mellom 15-49 år. Selv om den grusomt smertefulle og skadelige kuttingen møter sterk motstand fra innbyggerne, er opp mot 70 prosent av kvinnene i noen regioner lemlestet.

 • Gjennom FOKUS har over 14 000 personer i Kenya og Tanzania fått opplæring i hvilke konsekvenser kjønnslemlestelse har for jenter og kvinner, og hva lovverket sier. Arbeidet involverer helsepersonell, foreldre, lokale ledere og andre personer i lokalsamfunnet.
LES MER OM SKADELIGE PRAKSISER HER: Vald mot kvinner i tradisjonens namn.

Kontakt FOKUS’ rådgivere på SRHR:

Borghild Berge

Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skadelige skikker, Tanzania, Kenya (i permisjon)
Mobil: (+47) 90 67 94 04

Carolina Maira Johansen

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Guatemala og Colombia
Mobil: (+47) 95 93 89 68

Aktuelt om kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter

Menneskehandel - tema for årets 16-dagerskampanje!

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og markerer også starten på 16-dagerskampanjen. Kampanjen varer frem til 10. desember, som er den internasjonale menneskerettighetsdagen. Årets tema for 16-dagerskampanjen er menneskehandel. For visste du at i tillegg til narkotika og salg av våpen, er menneskehandel blant topp tre av de største kriminelle industriene i verden?

FOKUS' recommendations on Norway's international climate and forestry policies and activities

Based on the findings of the report “If a tree falls in a forest, are the women inside heard? A follow-up gender equality review of Norway’s international climate and forestry policies and activities,” FOKUS makes the following recommendations to the Norwegian government and Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI)-funded civil society organizations (CSOs) in order to better promote and protect women’s rights and gender equality (WRGE) and achieve gender-responsive outcomes during and through REDD+ processes going forward.