Stopp menneskehandel

Dette bakgrunnsdokumentet tar for seg ulike former for menneskehandel og underliggende faktorer som gjør kvinner og jenter særlig sårbare for å bli utsatt for menneskehandel, og diskuterer norsk og internasjonal innsats for å forhindre menneskehandel generelt og utnyttelse av kvinner og jenter spesifikt. Dokumentet er utarbeidet av Rebekka Mong Andreassen og Helene Holm-Glad i forbindelse med 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner i 2022.

Last ned

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Dette notatet er grunnlaget for en internasjonal solidaritetskampanje; «Stripes of Solidarity−S.O.S. for women’s rights». Kampanjen er et initiativ fra 11 norske kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte fagorganisasjoner.

Last ned

SheDil Index Report

Rapporten gjennomgår 35 norske selskap fra syv ulike sektorer sine retningslinjer og rapportering på kjønn og likestilling.

Last ned