Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Dette notatet er grunnlaget for en internasjonal solidaritetskampanje; «Stripes of Solidarity−S.O.S. for women’s rights». Kampanjen er et initiativ fra 11 norske kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte fagorganisasjoner.

Last ned

SheDil Index Report

Rapporten gjennomgår 35 norske selskap fra syv ulike sektorer sine retningslinjer og rapportering på kjønn og likestilling.

Last ned