Vold mot kvinner og jenter

Vold mot kvinner og jenter er et alvorlig brudd på menneskerettighetene og et hinder for utvikling. For å få slutt på volden må vi utfordre og endre de underliggende maktstrukturene som diskriminerer kvinner og jenter.

Ung jente fra Myanmar holder sin nyfødte baby i armene. hun ser stolt og sterk ut, men hun er bare et barn.

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter

Millioner av kvinner lever i land der lovverket ikke beskytter dem mot vold eller ivaretar deres seksuelle og reproduktive rettigheter. Kontroll over egen kropp, og frihet fra vold og tvang, er en forutsetning for frigjøring.

Ung kvinne fra Uganda selger tomatene sine på gata. I bakgrunnen ser vi palmer.

Kvinner, økonomi og næringsliv

Lover, normer og tradisjoner står i veien for økonomisk likestilling i verden, selv om kvinners økonomiske deltakelse er lønnsomt for alle. Næringsinvesteringer må ta hensyn til hvordan makt og ressurser er fordelt i samfunnet og mellom kvinner og menn.

Bildet viser en colombiansk kvinne som tagger et kvinneansikt på en hvit vegg. På ryggen på t-skjorta hennes står det Mujeres por la paz, som betyr Kvinner for fred.

Kvinner, fred og sikkerhet

Konflikt og krise rammer både kvinner og menn, men ofte på ulik måte. Kvinner må slippe til i fredsforhandlinger. Kvinners erfaringer og prioriteringer må telle.

Statsminister Erna Solberg legger fram handlingsplanen på kvinner, fred og sikkerhet (2015-2018),  sammen med utenriksminister Børge Brende, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Foto: Marta B. Haga, UD.

Likestilling i utviklingspolitikken

Dersom Norge skal oppnå mange av sine store utenrikspolitiske mål, må kvinners rettigheter og likestilling bli satt høyere opp på agendaen. Kvinner utgjør halvparten av befolkningen.

Skissebilde av jordkloden i farger med universet rundt.

Hvor vi er

FOKUS driver utviklingsarbeid i sju land. Les mer her.