Kjappe fakta

  • 104 av 189 land har minst én lov som diskriminerer kvinner økonomisk (The World Bank, 2018).

  • Kvinner tjener 23 prosent mindre enn menn (UNFPA, 2017), og utfører mesteparten (75%) av verdens uformelle og ubetalte arbeid (Institute of Development Studies, 2016).

  • Hvis kvinner hadde fått delta i arbeidslivet på lik linje med menn, hadde verdens brutto nasjonalprodukt økt med over 25 prosent (McKinsey, 2015).

Kvinner - økonomiske tapere

Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling, og for å avskaffe fattigdom.

Når kvinner har egen inntekt øker sjansen for at barna får tilgang til utdanning, mat og helsetjenester (The World Bank, 2015). 

I dag diskrimineres kvinner økonomisk over hele verden. Tradisjoner og lover forhindrer kvinner fra å delta i det økonomiske liv på linje med menn. Kvinner er overrepresentert blant de fattigste, i de mest usikre og lavtlønte jobbene, de har svakere tilgang til landressurser, eiendom og finansielle ressurser enn menn. Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene. Kvinners lønn, arbeidsvilkår og rett til uavhengig organisering er like viktig.

Næringslivet har en rolle å spille

Næringslivssatsing utgjør en stadig viktigere del av norsk og internasjonal utviklingspolitikk. Dessverre er hensynet til kvinners rettigheter sjelden inkludert i risikovurderingen knyttet til slike investeringer.

Næringsinvesteringer kan bidra til flere arbeidsplasser og økt velstand, også for kvinner, men det krever bevissthet om rekruttering, lønns- og arbeidsforhold og konsekvensene investeringen har for lokalsamfunnet.

Det er behov for bedre reguleringer og mer bevisste bedrifter. Det finnes mange eksempler på at utenlandske selskaper oppnår store fortjenester på grunn av grov utnytting av arbeidskraft, for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid og direkte slaveri.

Tekstil- og skoindustrien er en kjent bransje i så måte. Skrekkhistoriene er mange. Kvinnene låses inne i fabrikkene, blir nektet å gå på toalettet, og tvunget til å jobbe ekstremt lange dager sju dager i uka. De får sparken hvis de forsøker å organisere seg, eller blir gravide.

I Latin-Amerika opplever urfolkskvinner å bli truet, voldtatt og torturert av gruveselskapenes sikkerhetspersonell når de protesterer mot utvinning i deres egne territorier, uten at dette får noen konsekvenser verken for selskapet eller overgriperen.

Kvinner er ofte særlig sårbare for utnyttelse og maktmisbruk. Mindre enn 13 prosent av landeierne i verden er kvinner, mens opptil 60 prosent av kvinnene i Afrika sør for Sahara jobber innenfor landbruk. Konsekvensen er at kvinnene sjelden blir kompensert hvis jorda beslaglegges til næringsvirksomhet, selv om det er de som dyrker og lever av jorda.

Hva gjør FOKUS?

FOKUS jobber for at kvinner skal få styrket sine økonomiske rettigheter og muligheter.

Sammen med partnere i Uganda, jobber vi for at kvinner skal kunne bli økonomisk uavhengige. I dag eier 43 prosent av kvinnene i Luwero-distriktet egen virksomhet, mot 22 prosent da prosjektet startet opp i 2015. Det har vi klart bl.a. ved at:

  • Det er gitt opplæring i produktutvikling, markedsanalyser og markedsføring gjennom kvinnegrupper.
  • Flere kvinner har produsert og solgt varer av høy kvalitet.
  • Sammen med Norges Kvinne- og familieforbund har vi gitt kvinner opplæring i forbedrede landbruksteknikker som øker avkastningen, og kvinner med funksjonshemminger har fått styrket sine økonomiske rettigheter og blitt synliggjort.

 

FOKUS jobber også for at næringslivsaktører skal bruke FNs veiledende prinsipper for å identifisere, forebygge og begrense risikoen for brudd på kvinners menneskerettigheter.

FOKUS jobber med å utvikle et pilotprosjekt om hvordan selskaper kan gjennomføre en kjønnskonsekvensanalyse av en utenlandsinvestering, med hensikt å utvikle konkrete anbefalinger.

Vil du vite mer?

For å høre mer om FOKUS’ arbeid for styrke kvinners økonomiske muligheter, kontakt programrådgiver Ingrid Christine Sandnæs.

 

Vil du vite mer? Kontakt FOKUS’ rådgivere på kvinner, økonomi og næringsliv:

Ingrid Christine Sandnæs

Programrådgiver på kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse, kvinner, fred og sikkerhet, Uganda, Etiopia
Mobil: (+47) 99 25 39 32

Sylvi Bratten

Seniorrådgiver analyse, utvikling og kommunikasjon (i permisjon)
Mobil: (+47) 92 85 39 61

Aktuelt om kvinner, økonomi og næringsliv

Stockholm+50: Oppsummeringer og anbefalinger

To FOKUS-representanter, inkludert daglig leder Gro Lindstad, deltok på Stockholm+50-konferansen 2.-3. juni 2022. Følgende er organisasjonens viktigste "takeaways" og anbefalinger til den norske delegasjonen.

Veien mot fred - viktigheten av kroppslig autonomi i Colombia

Fem år har gått siden den colombianske presidenten Juan Manuel Santos og lederne for de revolusjonære væpnede styrkene i Colombia (FARC-EP) undertegnet den endelige fredsavtalen. Den langsomme implementeringen, mangelen på statlig tilstedeværelse i territoriene og en økning i konflikter mellom andre opprørsorganisasjoner, paramilitære grupper og FARC-dissidenter har nå sådd tvil om en stabil og varig fred i landet. Sivilsamfunnsorganisasjoner som FOKUS er derfor avgjørende for å støtte lokalsamfunn på landsbygda i Colombia, som ikke bare streber etter å få tilgang til land, utdanning og arbeid, men som har blitt fratatt muligheten til å utøve sine grunnleggende menneskerettigheter. En av disse rettighetene er menneskers rett på god seksuelle og reproduktive helse, som danner grunnlaget for FOKUS Colombia sitt prosjekt “Sexual and Reproductive Health Brigades. Reproductive Autonomy: A Path to Peace”.