Informasjon på norsk om hva FOKUS gjør i Colombia og på Sri Lanka finner du her.