Vedtekter for FOKUS

Vedtektene ble første gang vedtatt på FOKUS representantskapsmøte i 1995. De har siden blitt revidert, senest på representantskapsmøtet i 2018.

 

FOKUS’ strategi

FOKUS vedtok ny 5-årig strategi på representantskapsmøtet i 2016. Strategien gjelder for 2017-2021 og er oversatt til spansk og engelsk.

 

Kommunikasjonsstrategi

Styret i FOKUS vedtok i 2017 en egen strategi for kommunikasjonsarbeidet.

 

Retningslinjer for styrets arbeid

I 2009 vedtok representantskapsmøtet “Retningslinjer for styrets arbeid”.

 

Virksomhetsplan 2018

Virksomhetsplan 2019

FOKUS’ representantskap vedtar hvert år en egen virksomhetsplan for arbeidet i FOKUS.

 

Korrupsjonshåndbok

Det er utarbeidet en korrupsjonshåndbok som skal motvirke korrupsjon og underslag.

 

Retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

FOKUS har vedtatt egne retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

 

FOKUS som nasjonalkomité for UN Women

FOKUS er nasjonalkomité i Norge for UN Women. Strategien for dette arbeidet ble vedtatt på representantskapsmøtet i 2012.