Samarbeidsavtale Norad 2019-2022

FOKUS har fra 2019 inngått ny fire-årig rammeavtale med Norad.

Retningslinjer for støtte til informasjontiltak 2019

FOKUS har fått innvilget ekstra midler til informasjonstiltak blant medlemsorganisasjonene. Disse må brukes senest innen 1. mars 2020. 

Vedtekter for FOKUS

Vedtektene ble første gang vedtatt på FOKUS representantskapsmøte i 1995. De har siden blitt revidert, senest på representantskapsmøtet i 2020.

FOKUS’ strategi

FOKUS vedtok ny 5-årig strategi på representantskapsmøtet i 2016. Strategien gjelder for 2017-2021 og er oversatt til spansk og engelsk.

Kommunikasjonsstrategi

Styret i FOKUS vedtok i 2017 en egen strategi for kommunikasjonsarbeidet.

Retningslinjer for styrets arbeid

I 2009 vedtok representantskapsmøtet “Retningslinjer for styrets arbeid”.

Virksomhetsplan 2018

Virksomhetsplan 2019

FOKUS’ representantskap vedtar hvert år en egen virksomhetsplan for arbeidet i FOKUS.

Korrupsjonshåndbok

Det er utarbeidet en korrupsjonshåndbok som skal motvirke korrupsjon og underslag.

Retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

FOKUS har vedtatt egne retningslinjer for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Etiske Retningslinjer

FOKUS har vedtatt egne etiske retningslinjer. All virksomhet i FOKUS skal være i tråd med disse.