Alle ledige stillinger og praksisplasser i FOKUS vil bli annonsert her / All available positions and internships will be announced here.

To ledige stillinger i FOKUS:

Fast stilling som programsjef

FOKUS søker etter en erfaren og engasjert programsjef som skal lede programseksjonen i FOKUS og ha overordnet ansvar for å nå strategiske og operative målsetninger inn mot ny samarbeidsavtale med Norad 2022.

 FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner og mer enn 25 års erfaring med programarbeid. Vi har i dag samarbeid i sju land i Latin-Amerika og Øst-Afrika.  Vårt overordnede mål er at kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser er styrket.

Vi er et sekretariat med 7,5 stillinger og en gjeng med mye engasjement og tro på det vi jobber med. Vi innehar solid fagkompetanse, og skal være tydelige og uredde pådrivere på områder knyttet til kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

 Kvinners menneskerettigheter i mange deler av verden er under økende press, og pandemien har dessverre forverret situasjonen ytterligere . Derfor er jobben FOKUS gjør viktigere enn noen gang.. Inn i dette arbeidet vil vi gjerne også ha med deg!

 For perioden 2017-2021 har FOKUS valgt å arbeide strategisk med følgende temaer:

 - Å redusere omfanget av vold mot kvinner og jenter
- Å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
- Å beskytte kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse i lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer.
- Å arbeide for at det tas større hensyn til kvinner i alle faser av kriser og konflikter

 FOKUS er nå i en spennende fase hvor vi jobber med utvikling av ny strategi, og du vil ha store muligheter for å påvirke programenhetens fokus og prioriteringer.

Programsjefen har i Oslo personalansvar for en stab på tre programrådgivere og en kontroller. I tillegg har FOKUS et landkontor i Colombia med fire ansatte.

 I de landene vi jobber har vi solide og dyktige samarbeidspartnere og programvirksomhet som gir gode resultater. FOKUS jobber både med prosjekter gjennom medlemsorganisasjoner og med direktedrevne program forvaltet av programseksjonen i samarbeid med lokale partnere.

 Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for den strategiske og operative bistandsvirksomheten i FOKUS, samt risikostyring av denne.
 • Holde nær kontakt med medlemsorganisasjonene og fremme godt samarbeid mellom disse ved tilrettelegging av gode møteplasser for erfaringsutveksling. 
 • Utvikle og kvalitetssikre fagområdene som programvirksomheten omfatter.
 • Ivareta gode forvaltningssystemer og rutiner i programarbeidet.
 • Ansvar for plan-, rapporterings- og evalueringsprosesser.
 • Bidra til programutvikling og faglig utvikling innenfor FOKUS’ tematiske satsningsområder.
 • Delta i økonomisk ressursmobilisering og arbeid med å sikre nye donorer.
 • Kurs- og foredragsvirksomhet.
 • Bidra i arbeidet med analyse- og utredningsoppgaver. 
 • Oppgaver knyttet til FOKUS’ pådriver- og rådgiverrolle og kommunikasjonsarbeid i samarbeid med daglig leder.
 • Noe saksbehandling av program/prosjektsøknader.
 •  Strategisk plan, policydokumenter, årlig virksomhetsplan med mer, vil være styringsdokumenter for programsjef. Programsjefen rapporterer til daglig leder.

 Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå. Utdanningskravet kan fravikes for personer med særlig relevant arbeidsbakgrunn
 • Må ha dokumentert relevant ledererfaring og personalledererfaring
 • Minst fem års erfaring fra internasjonalt utviklings- og organisasjonsarbeid
 • Må ha kompetanse og erfaring med arbeid med funding til programvirksomhet
 • Kjennskap til kvinneorganisasjoner og/eller kvinnerettet utviklingsarbeid
 • Ønskelig med felterfaring
 • Gode ferdigheter i bruk av metodeverktøy for rapportering, monitorering og evaluering
 • Norsk, engelsk og spansk som arbeidsspråk er et krav

 Egenskaper:

God strategisk og politisk forståelse.
God relasjonsbygger både eksternt og internt.
En tydelig leder med evner til å motivere og inspirere.
God gjennomføringsevne.

Reisevirksomhet må påregnes.
Lønn i henhold til FOKUS lønnspolitikk. Pensjonsordning.

FOKUS ønsker et mangfold blant ansatte. Menn og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke.

 Søknad med CV sendes mm@fokuskvinner.no .

 Søknadsfrist 18.juni 2021

 For nærmere opplysninger ta kontakt med daglig leder Gro Lindstad tlf.: 95054587 eller fungerende programsjef Lene Wold tlf.: 416 55 844.

 

 

VIKAR KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER

FOKUS har ledig et 6 måneders vikariat i 80 % stilling fra august.

Vår kommunikasjonsrådgiver er i permisjon, og vi søker hennes vikar.

Du vil gå rett inn i arbeidet med å implementere FOKUS nye informasjonsavtale med Norad.

FOKUS er en paraplyorganisasjon med 48 medlemsorganisasjoner og mer enn 25 års erfaring med programarbeid. Vi har i dag samarbeid i sju land i Latin-Amerika og Øst-Afrika.

Overordnet mål er at kvinners makt, rettigheter og tilgang på ressurser er styrket.

Kvinners menneskerettigheter i mange deler av verden er under økende press. Pandemien har ytterligere utfordret situasjonen på mange områder. Derfor er jobben FOKUS gjør viktigere enn noen gang. Jobben du skal ha er en avgjørende del av dette.

Vi er et sekretariat med 7,5 stillinger og en gjeng med mye engasjement og tro på det vi jobber med. Vi innehar stor fagkompetanse, og skal være tydelige og uredde pådrivere på områder knyttet til kvinners rett til å bestemme over egen kropp gjennom å bidra til debatt og økt engasjement.

Inn i dette arbeidet vil vi gjerne også ha med deg!

For perioden 2017-2021 har FOKUS valgt å arbeide strategisk med følgende temaer:

- Å redusere omfanget av vold mot kvinner og jenter
- Å styrke kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter
- Å beskytte kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse i lovverk, arbeidsliv og i næringsetableringer.
- Å arbeide for at det tas større hensyn til kvinner i alle faser av kriser og konflikter

Hva skal du gjøre?

Som kommunikasjonsrådgiver er du helt sentral for ledelsen, utviklingen og utførelsen av kommunikasjon- og informasjonsarbeidet til FOKUS. Det innebærer blant annet at du skal:

 • Være redaktør og produsere innhold for FOKUS’ nettsider og sosiale medier. 
 • Planlegging og gjennomføring av nettbaserte kampanjer. 
 • Samarbeid med daglig leder om medieinnsalg. 
 • Bidra til utviklingen av magasinet iFokus. 
 • Bidra til utvikling av nytt podcast-konsept.
 • Drive kampanjeutvikling

Hvem er du?

Dette er stillingen for deg som vil jobbe for kvinners rettigheter og likestilling gjennom godt kommunikasjons- og informasjonsarbeid. Vi ser etter deg som er kreativ, effektiv og samarbeidsorientert. I tillegg har du:

 • Relevant utdanning innenfor kommunikasjon/journalistikk. 
 • Gode skrivekunnskaper. 
 • Evne til å omgjøre komplekse saksfelt og faglig innhold til politiske budskap.
 • Kompetanse innen grafisk design og digital kommunikasjon.
 • Erfaring med fotografering og enkel videoredigering, samt kjennskap til relevante verktøy.
 • Du snakker og skriver norsk og engelsk flytende. Det er et pluss om du også kan spansk. 
 • Erfaring fra informasjons- og organisasjonsarbeid er en fordel. 
 • Erfaring med kampanjearbeid. 
 • Interesse for og kunnskap om globale kvinne- og likestillingsspørsmål.

Hva kan vi tilby deg?

Spennende arbeidsoppgaver
Dyktige og engasjerte kollegaer
Fleksitid og avspaseringsordning
Lønn i henhold til FOKUS fastsatte lønnspolitikk
Trening i arbeidstiden
Kontor midt i Oslo sentrum

Oppstart i august etter avtale.

Send søknad med CV til mm@fokuskvinner.no    

Søknadsfrist: 18. juni

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til daglig leder Gro Lindstad på tlf: 950 54 587.