PANDEMIENS KONSEKVENSER:
VOLD MOT KVINNER

Før covid-19-pandemien opplevde om lag én av tre kvinner og jenter fysisk eller seksuell vold, hovedsakelig av en intim partner. Det er om lag 243 millioner kvinner og jenter.

Under pandemien har vold mot kvinner blitt referert til som skyggepandemien. Rapporter fra kvinneorganisasjoner og nettverk verden over viser at vold mot kvinner og jenter har økt betraktelig, særlig i hjemmet, som følge av pandemien. I tillegg har kvinner og jenter manglende tilgang til krisesentre og generell støtte grunnet koronatiltak. Blant annet i Colombia steg antallet rapporteringer om partnervold med 50% den første måneden av pandemien.

Ressurser, rapporter og artikler fra andre aktører: 

2021

2020

Verdens helseorganisasjon (WHO): Violence Against Women and Girls Data Collection during COVID-19 (2020)

UN Women: Policy Brief: The Impact pf COVID-19 on Women