Kjappe fakta

Kvinner - økonomiske tapere

Å styrke kvinners økonomiske rettigheter og muligheter er nødvendig for å oppnå likestilling og bærekraftig utvikling, og for å avskaffe fattigdom.

Når kvinner har egen inntekt øker sjansen for at barna får tilgang til utdanning, mat og helsetjenester (The World Bank, 2015). 

I dag diskrimineres kvinner økonomisk over hele verden. Tradisjoner og lover forhindrer kvinner fra å delta i det økonomiske liv på linje med menn. Kvinner er overrepresentert blant de fattigste, i de mest usikre og lavtlønte jobbene, de har svakere tilgang til landressurser, eiendom og finansielle ressurser enn menn. Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene. Kvinners lønn, arbeidsvilkår og rett til uavhengig organisering er like viktig.

Næringslivet har en rolle å spille

Næringslivssatsing utgjør en stadig viktigere del av norsk og internasjonal utviklingspolitikk. Dessverre er hensynet til kvinners rettigheter sjelden inkludert i risikovurderingen knyttet til   slike investeringer.

Næringsinvesteringer kan bidra til flere arbeidsplasser og økt velstand, også for kvinner, men det krever bevissthet om rekruttering, lønns- og arbeidsforhold og konsekvensene investeringen har for lokalsamfunnet.

Det er behov for bedre reguleringer og mer bevisste bedrifter. Det finnes mange eksempler på at utenlandske selskaper oppnår store fortjenester på grunn av grov utnytting av arbeidskraft, for eksempel barnearbeid, tvangsarbeid og direkte slaveri.

Tekstil- og skoindustrien er en kjent bransje i så måte. Skrekkhistoriene er mange. Kvinnene låses inne i fabrikkene, blir nektet å gå på toalettet, og tvunget til å jobbe ekstremt lange dager sju dager i uka. De får sparken hvis de forsøker å organisere seg, eller hvis de blir gravide.

I Latin-Amerika opplever urfolkskvinner å bli truet, voldtatt og torturert av gruveselskapenes sikkerhetspersonell når de protesterer mot utvinning i deres egne territorier, uten at dette får noen konsekvenser verken for selskapet eller overgriperen.

Kvinner er ofte særlig sårbare for utnyttelse og maktmisbruk. Mindre enn 13 prosent av landeierne i verden er kvinner, mens opptil 60 prosent av kvinnene i Afrika sør for Sahara jobber innenfor landbruk. Konsekvensen er at kvinnene sjelden blir kompensert hvis jorda beslaglegges til næringsvirksomhet, selv om det er de som dyrker og lever av jorda.

Hva gjør FOKUS?

FOKUS jobber for at kvinner skal få styrket sine økonomiske rettigheter og muligheter.

Sammen med partnere i Uganda, jobber vi for at kvinner skal kunne bli økonomisk uavhengige. I dag eier 43 prosent av kvinnene i Luwero-distriktet egen virksomhet, mot 22 prosent da prosjektet startet opp i 2015. Det har vi klart bl.a. ved at:

  • Det er gitt opplæring i produktutvikling, markedsanalyser og markedsføring gjennom kvinnegrupper.
  • Flere kvinner har produsert og solgt varer av høy kvalitet.
  • Sammen med Norges Kvinne- og familieforbund har vi gitt kvinner opplæring i forbedrede landbruksteknikker som øker avkastningen, og kvinner med funksjonshemminger har fått styrket sine økonomiske rettigheter og blitt synliggjort.

 

FOKUS jobber også for at næringslivsaktører skal bruke FNs veiledende prinsipper for å identifisere, forebygge og begrense risikoen for brudd på kvinners menneskerettigheter.

FOKUS jobber med å utvikle et pilotprosjekt om hvordan selskaper kan gjennomføre en kjønnskonsekvensanalyse av en utenlandsinvestering, med hensikt å utvikle konkrete anbefalinger.

Vil du vite mer?

For å høre mer om FOKUS’ arbeid for styrke kvinners økonomiske muligheter, kontakt programrådgiver Sissel Thorsdalen.

For å høre mer om FOKUS’ arbeid med næringslivet, kontakt rådgiver Gunhild Ørstavik.

 

Vil du vite mer? Kontakt FOKUS’ rådgivere på kvinner, økonomi og næringsliv:

Gunhild Ørstavik

Rådgiver på kvinner, økonomi og næringsliv, kvinners menneskerettigheter
Mobil: +47 95 20 41 88

Sissel Thorsdalen

Programrådgiver på vold mot kvinner, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, økonomiske rettigheter, Uganda, Tanzania
Telefon: (+47) 23 01 03 00

Sylvi Bratten

Leder for analyse-, utvikling- og kommunikasjonsenheten
Mobil: (+47) 92 85 39 61

Aktuelt om kvinner, økonomi og næringsliv

Norfund som det godes fiende?

Kjell Roland og Norfund forvaltet 16,8 milliarder statlige kroner ved utgangen av 2016. At disse pengene investeres uten risiko for menneskers liv, helse og livsgrunnlag, bør være selvsagt.