FNs kvinnekommisjon har pågått i New York siden 11. mars og forhandlingene om en slutterklæring avsluttes etter planen fredag 22. mars. Foto: UN Women/Flickr

Publisert: 2019-03-21     Redigert: 2022-05-20

OSLO/NEW YORK: – Noe slikt har aldri skjedd før under FNs kvinnekommisjon og FOKUS fordømmer truslene på det sterkeste, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, som akkurat har kommet hjem fra New York og som følger forhandlingene tett.

Dype splittelser blant medlemsland

Grignon leder forhandlingene for å få til et sluttdokument som alle FNs medlemsland kan enes om under FNs kvinnekommisjon (CSW) som pågår i New York. Forhandlingene avsluttes etter planen fredag denne uken. FNs kvinnekommisjon er FNs årlige møte om likestilling og kvinners og jenters rettigheter. Det er dype splittelser blant FNs medlemsland på dette området og Vatikanet bruker sin observatørstatus for alt det er verdt for å påvirke flere medlemsland til å gå i feil retning.

–  Det er svært urovekkende at ytterliggående, verdikonservative grupperinger truer en diplomat på denne måten i et forsøk på å få gjennomslag for sine synspunkt. Kvinnelige menneskerettighetsforkjempere verden over opplever en økende grad av trusler og hets, fordi de forsvarer kvinners grunnleggende menneskerettigheter. Vi som kvinneaktivister står sammen med Grignon og alle andre som hver dag kjemper for kvinners og jenters rettigheter, sier Lindstad.

Anti-«gender»-bevegelse sprer seg

Hetsekampanjen mot Grignon henger sammen med at den såkalte anti-«gender»-bevegelsen har slått rot i en rekke land. Bevegelsen er transnasjonal og bredt sammensatt av hovedsakelig høyre-konservative, religiøse, tradisjonelle og politiske grupperinger som kan være rivende uenige om mye, men som har til felles et tradisjonelt syn på kjønnsrollene i samfunnet og familien som en institusjon bestående av mor, far og barn, og som ser på kvinnefrigjøring, avkriminalisering av homofili og likestilling som en trussel. Kvinneforakt brukes aktivt som politisk skyts for å oppnå makt.

– En rekke land ønsker å trekke oss bakover snarere enn framover når det gjelder likestilling og kvinners og jenters rettigheter. Dette ser vi i så ulike land som USA, Brasil, Tyrkia, Ungarn, Saudi-Arabia, Tanzania og Filippinene. Samarbeidsklimaet under CSW har tilspisset seg kraftig de siste årene. Slaget står særlig om kvinners og jenters rett til å bestemme over egen kropp, kvinners muligheter til lønnet arbeid utenfor hjemmet på lik linje med menn, samt familien som institusjon, sier Lindstad.

Kvinnebevegelsen har likevel et håp om at det skal være mulig å få til et felles sluttdokument.
– Men ikke for enhver pris, understreker Lindstad.


Kontakt:

Gro Lindstad, daglig leder                                                                      

E-post: gl@fokuskvinner.no                                                                     

Telefon: 950 54 587              


Borghild Berge, rådgiver

E-post: bb@fokuskvinner.no                                                                   

Telefon: 906 79 404

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned