Publisert: 2017-10-12     Redigert: 2022-05-20

- Men det skyldes nok like mye Donald Trump som en feministisk oppvåkning i regjeringen, sier daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad.

Den amerikanske politikken mot abort har åpenbart virket mobiliserende på motkreftene. FOKUS er glad for at Norge har definert seg som en av disse, selv om det er rom for enda sterkere innsats for kvinners reproduktive helse og rettigheter. 

- Det er mangel på givere til dette formålet, og Norge kunne omdisponert mer midler fra mindre kontroversielle formål til dem som tilbyr seksualundervisning, prevensjonsveiledning eller abort, sier Lindstad. 

Hensynet til kjønn er bedre integrert i dette budsjettet enn i foregående, men fortsatt synes kvinners rettigheter og likestilling å være koblet til helse- og utdanning mer enn store satsinger som næringsutvikling, fornybar energi og klima- og skog.

- Utviklingspolitikken er overraskende tradisjonell i sin tilnærming til kjønn og likestilling. Heller ikke i dette budsjettet tas det særlig høyde for at investeringer i næringsvirksomhet, energi eller næringsvirksomhet berører mennesker forskjellig avhengig av kjønn. Jo større kjønnsforskjeller i utgangspunktet, desto viktigere å integrere analyser av kjønn og makt i utviklingspolitikken, sier Lindstad. 

FOKUS takker Brende for innsatsen som utenriksminister. Men det er ikke på likestillingsfeltet han har satt mest spor etter seg

- Brende har satt rettighetene til kvinner og seksuelle minoriteter på agendaen, og han har vært pådriver for støtte til kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i FN-sammenheng. Men det har ikke fått særlige budsjettkonsekvenser, sier Lindstad.  

Nå setter hun og FOKUS lit til at Stortinget vil skjerpe likestillingsprofilen ytterligere i sin behandling av statsbudsjettet.

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt Gro Lindstad på tlf. 950 54 587 eller e-post gl@fokuskvinner.no  

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned