Publisert: 2018-04-12     Redigert: 2022-05-20

Organisasjonene gjennomførte høsten 2017 omfattende feltreiser til tre utsatte regioner i landet.  Målet var å se hvordan implementeringen av fredsavtalen gikk. I dag legges rapporten med funnene fram og det gis anbefalinger for diplomatiet, FN og offentlige myndigheter i Colombia. Det holdes også en pressekonferanse.

 Hovedfunnene:

  1. Fravær av sikkerhetsgarantier for mennesker som driver freds- og menneskerettighetsarbeid i de besøkte regionene.
  2. Utbredt vold mot lokale ledere, bondekvinner, kokabønder, urfolks- og afrokvinner samt LHBTI-befolkningen som driver fredsarbeid lokalt.
  3. Svak statlig tilstedeværelse i områdene som tidligere var dominert av FARC-EP og som i dag preges av vold skapt av væpna illegale grupper som har tatt kontroll.
  4. Forsinkelser og brudd på fredsavtalens punkt om tilbakeføring og legalisering av jord som mennesker ble drevet på flukt fra under konflikten.
  5. Fravær av strategier for å forebygge tvungen rekruttering av barn og ungdommer som øker i denne fasen av implementeringen til paramilitære grupper og andre væpnede aktører.
  6. Forsinkelser i re-integreringsprosessene av tidligere FARC-soldater og økonomiske og sosiale prosjekter i re-intergreringssonene. Sikkerhetsgarantiene som fredsavtalen innebærer for FARCs politiske aktivitet er fraværende.

Organisasjonene oppfordrer diplomatiet, FN og colombianske myndigheter til å styrke sikkerheten til de som arbeider for fred og menneskerettigheter i landet. Volden mot lokale ledere, bondekvinner, kokabønder, urfolks- og afrokvinner og LHBTI-befolkningen må overvåkes og bekjempes og de som står bak må arresteres og dømmes. Økt sikkerhet for menneskerettighetsforkjempere er avgjørende dersom freden skal bygges av alle colombianere.

Kontakt i Colombia:
Ana Milena Gonzalez:  FOKUS, +57 310 273 8203, AMG@fokuskvinner.no

Kontakt i Norge:
Nina Luhr, LAG, 900 89 535, nina@lagnorge.no
Carolina Maira Johansen, FOKUS, 959 38 968, CMJ@fokuskvinner.no

Relaterte artikler

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned