Publisert: 2017-08-30     Redigert: 2022-05-20

I rapporten hevdes det at likestillingen i Norge er reversert på flere områder under Solbergs regjering.

Organisasjonene retter sterk kritikk mot regjeringens unnfallenhet blant annet hva gjelder

  • sammenslåingen av likestilling- og diskrimineringsloven,
  • bruk av midlertidige arbeidskontrakter,
  • tiltak for å få minoritetskvinner inn i arbeidslivet,
  • lønnsgapet mellom kvinner og menn,
  • reduksjonen av fedres og medmødres foreldrepermisjon.


Den 7. november skal norske myndigheter eksamineres i likestillingsarbeid av FNs kvinnekonvensjonskomite i Genève. Forut for denne høringen har mer enn 20 norske organisasjoner utarbeidet en skyggerapport hvor det redegjøres for myndighetenes likestillingsarbeid, på godt og vondt.
Skyggerapporten presenteres på Kulturhuset i Oslo 30. august kl. 08:00. Der vil blant andre forsker Helga Eggebø reflektere rundt norsk kvinne– og likestillingspolitikk, og et panel med representanter for ulike organisasjoner vil kommentere.

Last ned skyggerapporten her.

For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS. Telefon 95 05 45 87.
Mvh,

FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned