Hva er digital vold?

Begrepet digital vold innebærer en omfattende mengde av voldshandlinger som ofte griper over i hverandre og andre former for vold. Digital vold kan være fysisk vold, psykisk vold, økonomisk vold, seksuell vold, negativ sosial kontroll, osv. I tillegg kan volden foregå på en digital arena eller den kan være fasilitert av digitale verktøy. Vi har satt sammen en ikke uttømmende liste over former for digital vold for å illustrere nettopp omfanget av problemet.

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Although the international communities have created several international agreements on protecting women against gender-based violence, the issue is still sadly very much present, and in some parts of the world increasing instead of declining. With the technological growth society is experiencing today, a new form of violence against women has prevailed, including the creation, and sharing of deepfake videos and images. It is important that the international community knows how to meet this kind of challenge.

Last ned

Stopp menneskehandel

Dette bakgrunnsdokumentet tar for seg ulike former for menneskehandel og underliggende faktorer som gjør kvinner og jenter særlig sårbare for å bli utsatt for menneskehandel, og diskuterer norsk og internasjonal innsats for å forhindre menneskehandel generelt og utnyttelse av kvinner og jenter spesifikt. Dokumentet er utarbeidet av Rebekka Mong Andreassen og Helene Holm-Glad i forbindelse med 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner i 2022.

Last ned

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Dette notatet er grunnlaget for en internasjonal solidaritetskampanje; «Stripes of Solidarity−S.O.S. for women’s rights». Kampanjen er et initiativ fra 11 norske kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte fagorganisasjoner.

Last ned

SheDil Index Report

Rapporten gjennomgår 35 norske selskap fra syv ulike sektorer sine retningslinjer og rapportering på kjønn og likestilling.

Last ned