Stopp menneskehandel

Dette bakgrunnsdokumentet tar for seg ulike former for menneskehandel og underliggende faktorer som gjør kvinner og jenter særlig sårbare for å bli utsatt for menneskehandel, og diskuterer norsk og internasjonal innsats for å forhindre menneskehandel generelt og utnyttelse av kvinner og jenter spesifikt. Dokumentet er utarbeidet av Rebekka Mong Andreassen og Helene Holm-Glad i forbindelse med 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner i 2022.

Last ned

Stripes of Solidarity - SOS for Women's Rights

Dette notatet er grunnlaget for en internasjonal solidaritetskampanje; «Stripes of Solidarity−S.O.S. for women’s rights». Kampanjen er et initiativ fra 11 norske kvinneorganisasjoner og kvinnedominerte fagorganisasjoner.

Last ned