12 arbeidslivs- og kvinneorganisasjoner har gått sammen om å få utarbeidet 2 viktige rapporter.

FOKUS - Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, Norges Kvinnelobby, JURK-Juridisk Rådgivning for Kvinner, Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Unio, Norsk Sykepleierforbund, Landsorganisasjonen i Norge og Norges Kvinne- og Familieforbund inngikk tidligere i år et samarbeid for å sette likestillingspolitikk og kvinner og likestilling på dagsorden i valgkampen. Vi er alle enige om at kvinners kår og likestilling må løftes på den politiske agendaen, og at det ikke får synlighet eller den helhet det skal ha.

Ikke siden tidlig på 80-tallet har så mange organisasjoner samarbeidet på denne måten, med en klar melding om at kvinner og likestilling må løftes, dagens politikk er ikke god nok og at det på mange områder har skjedd en usynliggjøring og en forvitring.

Organisasjonene bestilte to uavhengige rapporter. En som  gjennomgår Regjeringens likestillingspolitikk 2017 – 2021 og en som gjennomgår alle partiprogrammene for å se i hvilken grad de har kvinner og likestilling inkludert. Begge rapportene går ut fra en bestilling på å vurdere politikk opp mot norske forpliktelser knyttet til FNs Kvinnekonvensjon.

Agenda Rådgivning fikk oppdraget med gjennomgangen av partiprogrammene og Rose Teigen-Fagerheim fikk oppdraget med å gjennomgå Regjeringens politikk.

Noen av resultatene gjennomgangene avdekker er:

 

 • Likestillingspolitikken forvitrer med Solberg-regjeringen. Kvinner og likestilling må løftes og prioriteres på en annen måte enn i dag:
  • Kvinneperspektivet blir borte i mangfolds- og integreringspolitikken
  • Likestillingsloven er erstattet med en diskrimineringslov
  • Utredningsplikten som som skulle sikre likestillingsvurdering på alle utredninger, Stortingsmeldinger m.m. er fjernet og kravet er dermed borte.

 

 • Særlig kritikk for innsats på arbeidsliv, kvinnehelse, internasjonalt arbeid
  • Sammenhengen mellom deltid og helse
  • Uambisiøse mål for internasjonal innsats
  • Svakt mandat fra kvinnehelseutvalget (ref. ikke kjønnsspessifikt språk, ikke jordmor representert i utvalget)

 

Analysen av samtlige partiers partiprogrammer viser:

 • Ingen partier tilfredsstiller kravene i kvinnekonvensjonen fullt ut
 • Venstre kommer dårlig ut p.g.a av fravær av kjønnsperspektiv og overordnet likestillingspolitikk
 • Fremskrittspartiets partiprogram er et tilbakeskritt for likestillingen