Agenda Rådgivning har på bestilling fra FOKUS evaluert Solberg-regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. FOKUS har i forbindelse med lanseringen av evalueringen publisert sine kommentarer til handlingsplanen, evalueringen og veien videre.

FOKUS sine kommentarer 

Evaluering av Handlingsplan