Økonomiske rettigheter er en del av menneskerettighetene og handler om for eksempel retten til arbeid, utdannelse, bolig og grunnleggende helsetjenester. En ny rapport fra FN-organisasjonen UN Women slår fast at disse rettighetene er lettere tilgjengelige for menn enn for kvinner. Hva er årsaken? Systemsvikt, mener FN. 

Last ned her.