FNs kvinnekonferanse i Beijing 1995 ble en milepæl. Er dagens politikere like lydhøre for kvinners stemmer?

Last ned her.