I Uganda jobber FOKUS for å øke kvinners inntektsmuligheter og økonomisk selvstendighet.

Verre nå enn før

Likestilling er en forutsetning for fattigdomsreduksjon i Afrika sør for Sahara, hevder FNs utviklingsfond i Africa Human Development Report 2016. I Uganda er likestillingen satt i revers. 

Uganda er preget av store forskjeller mellom kjønnene når det gjelder levekår og oppfyllelse av menneskerettighetene. Fra å være et forbilde for andre land i regionen når det gjaldt likestilling, har Uganda i løpet av de siste 15-20 årene rast nedover på FNs likestillingsindeks.

Rundt årtusenskiftet vokste det fram mange sterke kvinneorganisasjoner som fortsatt er aktive, men utviklingen for kvinner har blitt reversert på flere viktige områder. Den generelle menneskerettighetssituasjonen er forverret og en rekke organisasjoner og enkeltpersoner opplever trakassering og forfølgelse. Seksuelle minoriteter er særlig utsatt i Uganda.  

Vold mot kvinner i ulike former er også et stort problem i Uganda. Tall fra Uganda Demographic Health Survey 2011 viser at 56 prosent av gifte kvinner har opplevd fysisk mishandling etter fylte 15 år. Tall fra 2016 viser at 22 prosent av kvinnene har opplevd seksuell vold minst én gang i løpet av livet.

Det er grunnlovsfestet at 30 prosent av representantene i Ugandas parlament skal være kvinner, men de 112 «kvinnesetene» er ikke knyttet til de politiske partiene. Kvinnene velges dermed ikke på et partiprogram, men som uavhengige kandidater, noe som bidrar til å svekke kvinnenes reelle innflytelse i Parlamentet.

EASSI hjelper kvinnelige entrepreneurer slik at de kan selge varerne sine på markeder. Foto: EASSI.

Økonomisk selvstendighet

Penger gir makt og valgmuligheter. Kvinner med en viss grad av økonomisk selvstendighet har bedre forutsetninger for å kunne bryte ut av voldelige forhold. De har også større mulighet til å sikre seg selv og barna tilgang til helse og utdanning.

Men kvinner i Uganda er sjelden økonomisk uavhengige. De er gjerne bønder som jobber på jord som stort sett eies og kontrolleres av menn. Når avlingene eller jorda selges, eller hvis ektemannen dør eller går fra henne, sitter kvinnene igjen uten penger eller rettigheter.

Økonomi er en grunnleggende forutsetning for å delta i samfunnet og ha innflytelse i beslutningsprosesser. For å bidra til å styrke kvinners deltakelse, driver FOKUS et program som fokuserer på kvinners økonomiske rettigheter. I programmet har inngår tre direkte støttede prosjekter, samt to prosjekter som er støttet via Norges kvinne- og familieforbund.

Økonomi er en grunnleggende forutsetning for å delta i samfunnet og ha innflytelse i beslutningsprosesser.

Norsk medlemsorganisasjon i Uganda
Lokale partnerorganisajoner i Uganda

Publisert 10.09.17.

Relevante publikasjoner