På verdensbasis utsettes omkring 3 millioner jenter årlig for inngrep som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer. Kjønnslemlestelse er forbundet med intens smerte og blødninger, og kan føre til infeksjoner, kroniske smerter, seksuelle problemer, psykiske problemer, fødselskomplikasjoner, og økt fare for dødfødsler.

FGM er en praksis som er forbundet med kultur, tradisjoner og religiøse forestillinger og henger oftest sammen med ønsket om å kontrollere jenter og kvinners seksualitet, ikke minst med tanke på framtidig ekteskapsinngåelse. Praksisen er nært forbundet med barneekteskap og ungdomsgraviditet, da ritualet tradisjonelt har vært ansett som en forberedelse for seksuell aktivitet.

 

 

 

Barn og ungdom demonstrerer mot kjønnslemlestelse i Kenya. Foto: Flickr/Kenya Girl Guides Association.

Forbudt, men likevel utbredt

Omkring en fjerdedel av kenyanske kvinner har vært utsatt for en form for kjønnslemlestelse. Praksisen er utbredt hos enkelte folkegrupper, mens den er fraværende hos andre. Blant masaier og kuria i Nyanza-provinsen er praksisen utbredt, og FOKUS jobber derfor i denne regionen for at de som er unge i dag skal slippe å gå igjennom den grusomme opplevelsen mødrene deres har blitt utsatt for.

Fra 2011 har kjønnslemlestelse vært forbudt i Kenya. Forbudet har en viktig holdningsskapende funksjon, men det er langt fram til at loven blir etterfulgt i praksis. Det er også dilemmaer knyttet til det å straffeforfølge foreldre og familier, og det er derfor viktig å ha en kultursensitiv tilnærming og forståelse i det holdningsskapende arbeidet.

Prosjektet i Kenya skal forebygge FGM og gi kunnskap. Det er et samarbeid mellom FOKUS, medlemsorganisasjonen Pan-African Women Association (PAWA) og den lokale partnerorganisasjonen MICONTRAP-KENYA. Prosjektet involverer jenter og kvinner, foreldre, unge menn, omskjærere, tradisjonelle fødselshjelpere og annet helsepersonell, tradisjonelle og religiøse ledere og representanter for lokale myndigheter.  

Kjønnslemlestelse henger oftest sammen med ønsket om å kontrollere jenter og kvinners seksualitet.

Norsk medlemsorganisasjon i Kenya

 

Lokal partnerorganisasjon i Kenya
  • Migori Community Negative Traditional Practices Mitigation (MICONTRAP-KENYA) er en kenyansk organisasjon som holder til i Migori i Nyanza-provinsen som ligger nær grensen til Tanzania. Organisasjonen ble etablert i 2006 for å jobbe mot skadelige, tradisjonelle praksiser som kjønnslemlestelse og barneekteskap blant folkegrupper som lever i og rundt Migori. I perioden 2019-2022 mottar de en årlig sum på NOK 650.000 i støtte.

Publisert 10.09.17.