På verdensbasis har 200 millioner jenter og kvinner vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kjønnslemlestelse defineres som alle inngrep som skader det kvinnelige kjønnsorganet, eller påfører det endringer av ikke-medisinske årsaker. 

Kjønnslemlestelse er forbundet med intens smerte og blødninger og i verste fall død. Praksisen kan også føre til infeksjoner, kroniske smerter, seksuelle problemer, psykiske problemer, fødselskomplikasjoner og økt fare for dødfødsler.

FGM er en skadelig skikk som bryter med kvinners og jenters menneskerettigheter og er en ekstrem form for kjønnsdiskriminering. Skadelige skikker som kjønnslemlestelse blir ofte brukt for å verne om lokalsamfunnets “ære” og for å kontrollere kvinner og jenter – særlig deres kropper, seksualitet og reproduksjon.  Praksisen er nært forbundet med barneekteskap og ungdomsgraviditet, da ritualet i mange kontekster tradisjonelt har vært ansett som en forberedelse for seksuell aktivitet og ekteskap. Slik er det også blant masai-folket og kuria-folket hvor FOKUS jobber.

 

 

 

Landsbymøte om kjønnslemlestelse blant kuria-folket i Kenya i regi av FOKUS’ partnerorganisasjon MICONTRAP. Foto: Borghild Berge/FOKUS

Forbudt, men likevel utbredt

Omkring en fjerdedel av kenyanske kvinner har vært utsatt for en form for kjønnslemlestelse. Praksisen er utbredt hos enkelte folkegrupper, mens den er fraværende hos andre. Blant masai-folket og kuria-folket i Migori-regionen er praksisen utbredt, og FOKUS jobber derfor i denne regionen for at de som er unge jenter i dag skal slippe å gå igjennom den grusomme opplevelsen mødrene deres ble utsatt for.

Fra 2011 har kjønnslemlestelse vært forbudt i Kenya. Forbudet har en viktig holdningsskapende funksjon, men det er langt fram til at loven blir etterfulgt i praksis. Det er også dilemmaer knyttet til det å straffeforfølge foreldre og familier, og det er derfor viktig å ha en kultursensitiv tilnærming og forståelse i det holdningsskapende arbeidet. Det betyr å ta hensyn til den kulturelle konteksten vi jobber i. 

Prosjektet i Kenya skal forebygge FGM og gi kunnskap. Det er et samarbeid mellom FOKUS, medlemsorganisasjonen Pan-African Women Association (PAWA) og den lokale partnerorganisasjonen MICONTRAP-KENYA. Prosjektet involverer jenter og kvinner, foreldre, unge menn, omskjærere, tradisjonelle fødselshjelpere og annet helsepersonell, tradisjonelle og religiøse ledere og representanter for lokale myndigheter.  

Skadelige skikker som kjønnslemlestelse blir ofte brukt for å kontrollere kvinner og jenter – særlig deres kropper, seksualitet og reproduksjon.

Norsk medlemsorganisasjon som jobber i Kenya:

 

Lokal partnerorganisasjon i Kenya:

Publisert 10.09.17.