Deltakelse i fredsprosessen 

Etter mer enn 50 år med væpnet konflikt og minst åtte millioner ofre, inngikk regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen en fredsavtale som gir colombianerne håp om en bedre og tryggere framtid. Nå har colombianske myndigheter og landets siste aktive gerilja, ELN, også startet fredsforhandlinger med mål om å få en slutt på konflikten som også har pågått i mer enn 50 år.

Fredsavtalene skal sikre rettferdighet for ofrene og legge grunnlaget for et mer likestilt og rettferdig samfunn, ikke minst på landsbygda. Colombia er et av landene med størst ulikhet i verden, og skjevfordelingen av makt, ressurser og jord er en av de viktigste årsakene til konflikten.

Overgrep mot kvinner og jenter er dagligdags i Colombia, og minst halvparten av ofrene fra konflikten er kvinner. For å oppnå forsoning, tillit og varig fred er det avgjørende at kvinners egne behov og forslag får gjennomslag når landet nå skal bygge fred.

Kvinnene fikk en sentral plass i fredsprosessen med FARC, og fredsavtalen har et historisk sterkt kvinneperspektiv. Nå må også kvinnene være med når fredsavtalen skal settes ut i livet.

FOKUS samarbeider med ni lokale organisasjoner for å styrke kvinners deltakelse og innflytelse i de ulike fredsprosessene og andre arenaer lokalt og nasjonalt som har betydning for kvinner. Programmet implementeres av FOKUS i Norge og vårt lokale kontor i Bogotá og er basert på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325, som garanterer beskyttelse for kvinner og jenter i konflikter, og sikrer dem en rolle i fredsforhandlinger og gjenoppbygging etter en væpnet konflikt.

Kampen for fred i Colombia fortsetter. Her demonstrer en kvinne med plakaten “Vi er alle fred” Foto: Yenny Leguizamón Orjuela, FOKUS Colombia

Tilgang til trygge aborter

FOKUS jobber også for å styrke colombianske kvinners muligheter til å bestemme over sitt eget liv og kropp. God seksuell og reproduktiv helse er avgjørende for at ungdom, spesielt unge kvinner, kan delta for fullt i samfunnet; ta utdanning, skaffe seg jobb, få økonomisk trygghet og velge selv hvilken familiestruktur de vil leve i.

Selv om Colombia siden 2006 har hatt en lovgivning som gir kvinner mulighet for å få utført abort etter visse kriterier, opplever kvinner og par med uønskede graviditeter en rekke hindringer for å få tilgang til abort. Det er stor mangel på kunnskap om hva loven faktisk sier, også blant helsepersonell, noe som fører til at mange blir avvist uten en reell gjennomgang av deres sak. Det er også et utbredt problem med at leger bruker sin reservasjonsrett, uten at pasienten blir henvist videre.

FOKUS støtter et tilbud for jenter og kvinner som opplever uønskede graviditeter eller ønsker prevensjon, og gir forebyggende seksualundervisning til ungdom. Videre støtter FOKUS organisasjoner som jobber for å styrke kvinners SRHR i lover og politikk.

God seksuell og reproduktiv helse er avgjørende for at ungdom, spesielt unge kvinner, kan delta for fullt i samfunnet.

Lokale partnere

FOKUS har vært engasjert i Colombia siden 2006 og har per 2017 tre utviklingsprogram i landet.

For å styrke kvinners deltakelse og innflytelse i fredsarbeidet, og bistå kvinner som er ofre for konflikten og deres lokalsamfunn både juridisk og psykososialt, samarbeider FOKUS med ni lokale organisasjoner: Corporación Colombiana de Teatro, Centro de Promoción y Cultura, Colectivo de Mujeres Excombatientes, Corporación Humanas Colombia, Fondo Lunaria, Fondo de Acción Urgente, Corporación Jurídica Yira Castro, Corporación Cartografía Sur og Comunidad de Juristas Akubadaura.

For å styrke kvinners tilgang til trygge aborter og prevensjon, samt kunnskap om egne rettigheter når det gjelder seksuell og reproduktiv helse, samarbeider FOKUS med Fundación Oriéntame, som har mer enn 30 års erfaring med omfattende medisinsk og rådgivningstjenester for seksuell og reproduktiv helse. Kvinner og par som oppsøker Oriéntame med uønskede svangerskap får rådgivning, informasjon om alternativene og informasjon om abortlovgivning og muligheter. De som kvalifiserer til abort ut fra colombiansk lovgivning får også utført aborttjenester hos Oriéntame. FOKUS samarbeider også med La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, et nettverk av organisasjoner og fagpersoner som gjennom forskningsbasert påvirkningsarbeid, juridisk bistand til kvinner og opplæring av bla helsepersonell, prøver å redusere stigma og styrke kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

FOKUS støtter også samarbeidet mellom Kvinnefronten, The Coalition Against Trafficking in Women (CATW) og den lokale organisasjonen ASOMUPCAR, om å bekjempe menneskehandel for seksuell utnyttelse av kvinner og barn. Gjennom dette arbeidet i Colombia i 2016 fikk 180 gutter og 180 jenter økt kunnskap om kjønnsroller, vold mot kvinner og prostitusjon.

FOKUS er også aktiv i det politiske påvirkningsarbeidet som gjøres i Norge og Europa for å rette søkelyset mot menneskerettighetssituasjonen i Colombia. Blant annet er FOKUS koordinator for Colombiaforum, et nettverk av norske organisasjoner og akademia som jobber i landet. Vi er også en del av OIDHACO, et nettverk av europeiske organisasjoner og bistandsaktører som jobber for fred og menneskerettigheter i Colombia.

For mer informasjon, kontakt:

Ana Milena González Valencia

Directora de FOKUS en Colombia
Telefon: (+57) 310 273 82 03

Publisert 10.09.17.