Representantskapet er FOKUS høyeste organ. Det består av én representant fra hver av medlemsorganisasjonene.

Representantskapet møtes én gang i året i november. På representantskapsmøtet vedtas strategi, årsrapport, årsregnskap, virksomhetsplan og budsjett for påfølgende år. I tillegg godkjennes nye medlemsorganisasjoner, vedtektsendringer og andre viktige organisatoriske og strategiske saker. På representantskapsmøtet velges også nye styremedlemmer, valgkomité og revisor i FOKUS.

Representantskapsmøtet for 2019 finner sted 22. november 2019 på Litteraturhuset, Oslo. 

Sakspapirer kan fås ved henvendelse sekretariatet.