Noen medlemsorganisasjoner har prosjektarbeid gjennom FOKUS. Da er det organisasjonene som har ansvaret for å forvalte prosjektsamarbeidet med partnerorganisasjonen. Det er utviklet en forvaltningsmanual for å systematisere organisasjonenes prosjektforvaltning og gjøre den administrative oppfølgingen enklere.

Manualen inneholder forklaringer av alt som skjer i løpet av et forvaltningsår. Innholdet i mappen er organisert kronologisk, og starter med forberedelser til prosjektsøknaden som skal sendes FOKUS, og frem til årsrapport og regnskap skal leveres. I tillegg er det egne kapitler om prosjektreiser, monitorering og annet. Det fins også en egen manual for partnerorganisasjonene.

FOKUS tilbyr kursing og veiledning for medlemsorganisasjonene. De enkelte organisasjonene har ansvaret for at nye medarbeidere får nødvendig opplæring i prosjektforvaltning.

Lykke til med prosjektarbeidet!

Project management manual for FOKUS’ member organizations                      

Download

Project management manual for partners of FOKUS’ member organizations

Download

Project management manual for partners receiving support directly from FOKUS

Download