Publisert: 2022-10-06     Redigert: 2022-10-24

– Norge har ekstraordinære utgifter på grunn av krigen i Ukraina, men vi har også  ekstraordinære inntekter. Å holde på 1-prosentprinsippet ville derfor gitt ekstraordinære muligheter for å ivareta disse utgiftene og samtidig opprettholde aktiviteten ute, sier Anne-Mette Øvrum, styreleder i FOKUS.

FOKUS roser regjeringen for analysene de legger til grunn om tilbakeslag for kvinner, Covid-19-pandemien, og hvordan kvinner og jenter rammes særskilt av klimaendringer og degradering av miljøet. Men disse analysene reflekteres bare delvis i budsjettet.

Antallet kvinner og jenter som lever på mindre enn 1,90 dollar dagen nådde 435 millioner i 2021, sammenlignet med 398,5 millioner i 2019. Mer enn 200 millioner kvinner i verden mangler tilgang på moderne prevensjon, og fortsatt dør 810 kvinner pr dag relatert til graviditet og fødsel. Likestilling har blitt trukket frem som en sentral prioritet i norsk utenriks og utviklingspolitikk. Både partiene og Hurdalsplattformen slår fast at bistand skal være 1 prosent av BNI.

– Isolert sett er FOKUS glad for at bevilgningen til likestilling økes noe fra 2022, men vi frykter at inflasjonen vil spise opp økningen. Med nedgangen til 0,75 prosent går vi glipp av muligheten til å gi viktig støtte til de fattigste og mest sårbare, og kvinner og jenter spesielt, sier Anne-Mette Øvrum.

Regjeringen framhever UN Women’s sentrale rolle som en ledende aktør i arbeidet med å gjennomføre bærekraftsmål 5 om å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke kvinner og jenters stilling. Likevel står støtten til UN Women på stedet hvil, noe den har gjort i årevis. FOKUS mener også at det fortsatt gis alt for lite støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner i Sør

 

Notat fra FOKUS til Stortingets utenrikskomité

 

For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Julie Louise Falck Husum, kommunikasjonsrådgiver i FOKUS. Telefon 97 78 78 89, e-post: jfh@fokuskvinner.no.

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned