Tone Lind Jørgensen fra Norges Venstrekvinnelag er med i FOKUS-delegasjonen til FNs 67. Kvinnekommisjon i New York.

Publisert: 2023-03-14     Redigert: 2023-03-14

Digitale rettigheter er kvinnerettigheter

Menneskeheten er godt inne i den digitale revolusjonen, men istedenfor å frigjøre oss alle, er status at gapet mellom kvinner og menn øker. Forsterket av årene under Covid. Teknologien har beviselig ført til tilbakesteg for kvinners rettigheter. Det er status, og det må handles nå. 

Tallenes tale er klare, enten det gjelder kvinners deltagelse der beslutningene fattes, mangel på kvinner i tech-industrien, trakassering på nett, trafficking og vold mot kvinner. Kvinner i alle land har store utfordringer som resultat av den digitale revolusjonen, og når det gjelder å regulere og styre AI (kunstig intelligens) og sosiale medier så må vi jobbe sammen på tvers av nasjonale grenser. 

Vi lærer at menn er «normalen» som alle vi andre måles mot, enten vi er kvinner, barn eller gamle. Menn lager algoritmene som styrer sosiale medier, menn sin helse er normen for forskning og behandling, og menns arbeidsmønster er grunnlaget for hvordan pensjonssystemet er rigget. 

Vi lærer at rom som før var trygge ikke lenger er det. Trakassering følger kvinnene inn i det private, og truer kvinners demokratiske rettigheter. De blir kneblet, og journalister og politikere trekker seg som en konsekvens. Kjønnsbasert hatretorikk leder til voldshandlinger utenfor nettet. Og grunnleggende ytringsfrihet står opp mot retten til å føle oss trygge. Vi må ta de vanskelige debattene. 

Møte med Kultur- og likestillingsministeren

Derfor er en konferanse som FNs CSW67 (Commission on the Status of Women) en så viktig arena på veien til felles forståelse av utfordringer og tiltak.

Dagene her i New York starter gjerne med frokostmøte der FOKUS orienterer om dagens program, og der vi alle deler opplevelser og anbefalinger. Men i dag startet vi som gjester i One Dag Hammarskjold Plaza – et elegant kontorkompleks som huser både det norske Generalkonsulatet og FN-delegasjonen. 

I alt 60 representanter fra sivilt samfunn var invitert til å møte Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen, FN-ambassadør Mona Juul og Generalkonsul Heidi Olufsen. Innspill til sluttrapporten for konferansen var tema, og forhandlingsleder Kathrine Dahle informerte om den omstendelige prosessen som skal føre frem til en omforent rapport. Rapporten blir et viktig arbeidsdokument for kvinners digitale fremtid verden rundt.

Vi har ingen tid å miste

Så var det å velge blant spennende og lærerike møter med engasjerte kvinner fra hele verden. Om hvordan teknologi kan spille en rolle i å endre kjønnsbasert vold og brukes for å hindre trafficking, om fremtiden for unge kvinner i STEM (Science, technology, engineering and mathematics), eller utfordringene som kvinner på landsbygda og urfolk møter i en digital revolusjon. 

Vi i FOKUS-delegasjonen lytter og noterer, utveksler inntrykk og fordøyer ny kunnskap. Vi forstår ansvaret vår generasjon har for å ta tak i utfordringene. Det er ingen tid å miste. Den virtuelle virkeligheten i det alternative universet byr på såvel trusler som uante muligheter. Og som det ble sagt så klokt, fremtiden er ikke et sted vi reiser til, men et mål vi skaper sammen. Og der må kvinnene ombord nå. Det digitale toget har alt forlatt stasjonen. 

“Fremtiden er ikke et sted vi reiser til, men et mål vi skaper sammen”

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned