Leila Langdalen Sbai fra Krisesentersekretariatet er del av FOKUS-delegasjonen til CSW67.

Publisert: 2023-03-08     Redigert: 2023-03-09

Viktigheten av sexkjøpsloven

I paneldebatten Menneskehandel – utnyttelse til prostitusjon, ble det poengtert at «overlevere» må få en plass der avgjørelser tas og deres stemme er avgjørende for å kunne forbygge menneskehandel til prostitusjon og seksuell utnyttelse. Sverige poengterte viktigheten av sexkjøpsloven, og det er bare å merke seg at i Sverige er ikke loven kontroversiell, slik den er i Norge. Menneskehandel må ses i sammenheng med global sikkerhet og vi er nødt til å engasjere privat sektor og tilby gode Exit- programmer for å kunne forbygge menneskehandel.

 

Fra venstre: Leila Langdalen Sbai (Krisesentersekretariatet), Mildrid Mikkelsen (FOKUS) og Mette Moberg (FOKUS)

 

Seksuell utnyttelse på nett

Et annet tema som også ble løftet fram var demoniseringen av pornokulturen og at teknologien og markedskulturen er mer brutal nå enn tidligere. Når vi snakker om seksuell utnyttelse på nett kommer man ikke utenom å trekke inn prostitusjon til menneskehandel. Vi må anerkjenne sammenhengen mellom manglende likestilling, vold mot kvinner og jenter, prostitusjon som seksuell utnyttelse, og menneskehandel for å få slutt på utnyttelse på de ulike digitale plattformer. Jeg er så glad å takknemlig for å være her i New York med så mange bra folk, som kjemper for kvinner og jenter sine rettigheter hver eneste dag.

Takk til FOKUS som gjorde det mulig for meg å delta her på FNs kvinnekonferanse. Da er det bare å glede seg til morgendagen og neste arrangement her på CSW67.

“Vi må anerkjenne sammenhengen mellom manglende likestilling, vold mot kvinner og jenter, prostitusjon som seksuell utnyttelse, og menneskehandel for å få slutt på utnyttelse på de ulike digitale plattformer”

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned