Helene Berge Holm (t.v.) representerer Høyres Kvinneforum i FOKUS-delegasjonen. Her sammen med FOKUS' styreleder Anne-Mette Øvrum inne i FN-bygningen.

Publisert: 2023-03-09     Redigert: 2023-03-10

Oppvarming til åpningsdagen

Før åpningsdagen på CSW2023, hadde vi et lærerikt delegasjonsmøte på søndag med delegatene fra sør-landene. Det var innspill fra Uganda, Columbia og Guatemala. Mye gikk på spansk, og med simultanoversettelse ble det en flott dialog og  meningsutveksling.

Det er ulike problemstillinger og prioriteringer fra Afrika og Sør Amerika i forhold til oss i Norge, men vi har veldig mange felles punkter i hvordan å jobbe, lobbyvirksomhet, engasjere politikere og ha et kvinnefellesskap for å hjelpe hverandre fremover. Det er tankevekkende for oss, som tar pålitelig strøm og internett som en selvfølge, å virkelig forstå hva som ligger i uttrykket ‘connectivity’ når hverken strøm eller internett er tilgjengelig i infrastrukturen der mange kvinner bor. Derfor er solenergi til privat bruk et virkemiddel de jobber med i Colombia.

Seminar om landrettigheter

 Et annet viktig tema var tilgang og eierskap til land og dyrkbar mark for kvinner. På grunn væpnede konflikter er mange kvinner, og spesielt urfolkskvinner, sårbare når andre tar seg til rette og konfiskerer deres land. Som enker og enslige kvinner er det vanskelig å få sitt rettmessige eierskap tilbake. Her spiller de frivillige organisasjonene en utrolig viktig rolle med å hjelpe til at rettsakene kommer opp og kvinnene etter lang tid får sin jord tilbake. Det står stor respekt av den jobben som bl.a. CODACOP gjør!

Allerede dag 2 var vi mer ‘rutta’, og spredte oss utover på flere typer arrangementer. Jeg har virkelig fått øynene opp for de ulike fallgruvene når det gjelder kjønnsforskjeller i den digitale verden. Jeg var jo klar over dette, men blir nå mer bevisst på hvor mange strukturer som forsterker disse ulikhetene og skjevhetene. Algoritmer er et viktig stikkord her. Etter 2 dager på CSW2023 var det altså allerede proppfullt i hodet av masse inntrykk og gode ideer

Deler av FOKUS-delegasjonen etter to travle, men spennende dager på CSW67.

 

Offisiell åpning av CSW67

Mandag 6. mars var den formell åpningsdag av CSW2023. Det var litt sommerfugler i magen på første dag når vi gikk gjennom sikkerhetskontrollen og faktisk var inne i selveste FN-bygningen. Så mange flotte damer, fargerike gevanter, ulike språk – og noen menn innimellom. Det ble selvfølgelig mange selfies og gruppebilder til sosiale media. Vi i FOKUS-delegasjonen holdt sammen, orienterte oss, og fant ut av hvor vi skulle være og når. Etter endt dag og 3-4 sesjoner på alle sammen, var det en glad og sliten gjeng som kom tilbake på hotellet.

Jeg gleder meg til de neste dagene, for her er det mye å gjøre for å utjevne forskjeller, og mye inspirasjon og tips å ta med seg hjem igjen!

 

Her er et par sitater jeg har notert fra CSW67 så langt:

We shape our tools, and later the tools shape us!

Gender equal future is not something coming, it must be made!

We will not achieve gender equality without closing the digital gap!

“We shape our tools, and later the tools shape us”

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned