PRAKTIKANTER: Rebekka Mong Andreassen (t.v.) og Helene Holm-Glad håper å få mest mulig ut av praktikantoppholdet i FOKUS.

Publisert: 2022-09-05     Redigert: 2022-09-05

 

– Først, gi en kort presentasjon av dere selv:

– Mitt navn er Helene Holm-Glad, jeg er 23 år gammel og kommer fra Hammerfest. Jeg flyttet til Oslo for fire år siden for å ta en bachelorgrad i Utviklingsstudier ved OsloMet, og går nå mitt andre år på en toårig mastergrad på Universitetet i Oslo i Theory and Practice of Human Rights

– Jeg heter Rebekka Mong Andreassen og er 24 år gammel. Jeg tar en master i Global Utviklingsteori med fordypning i kjønn ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg et praktikantopphold i FOKUS som en integrert del av mastergraden min.

 

På spørsmål om hvorfor de valgte nettopp denne studieretningen, svarer Helene:

­– Jeg valgte min studieretning fordi jeg ønsket å spesialisere meg innenfor feltet menneskerettigheter og få en bedre forståelse av de kildene i internasjonalt og nasjonalt arbeid og samarbeid som skal sørge for utvikling i verden og ivaretakelse av sårbare grupper og arbeidsområder. Når jeg er ferdig utdannet vil jeg gjerne få litt internasjonal erfaring, og kunne godt tenke meg å arbeide i en internasjonal organisasjon i utlandet eller ved en norsk utenriksstasjon.

– En av grunnene til jeg valgte masterprogrammet Global Utviklingsteori var muligheten å velge kjønn som spesialisering, fordi jeg mener at kjønn en viktig faktor når man ser på globale utviklingsprosesser. Jeg ønsket også å gå et studie som oppfordrer studentene sine til å ha et kritisk blikk på tidligere og nåværende utviklingsteorier. Målet er å jobbe for en organisasjon som aktivt arbeider for likestilling og mot den skjeve maktfordelingen mellom det globale nord og sør, forteller Rebekka.

 

– Helene, hvorfor søkte du praktikantplass hos FOKUS?

– Under min bachelorgrad fikk jeg muligheten til å gjøre feltarbeid i Ghana. Der undersøkte min gruppe tilgangen til og utfordringer med seksuelle og reproduktive helsetjenester og rettigheter for kvinner i hovedstaden Accra, og vi gjennomførte en rekke intervjuer med fantastiske organisasjoner og kvinner i byen. Denne erfaringen gjorde meg spesielt interessert i SRHR-feltet, og jeg har siden da vært interessert i å kunne jobbe med kvinners rettigheter og utvikling. Da jeg i vår fikk muligheten til å søke meg til FOKUS som praktikant føltes valget derfor veldig rett!

 

– Og hva med deg, Rebekka?

­– Det var veldig viktig for meg å være praktikant ved en organisasjon som jeg føler har like verdier og kjemper for de samme sakene som meg selv. Jeg syntes spesielt at det interseksjonelle perspektiver FOKUS bruker i sin tilnærming er et viktig verktøy når man diskuterer spørsmål om likestilling. Gjennom studiet mitt har jeg blitt bedre kjent med FOKUS sitt arbeid, og jeg husker fjorårets 16-dagerskampanje når søkelyset var på femisid. Selv hadde jeg aldri hørt om begrepet og syntes det virket både viktig og verdifullt å delta med slike kampanjer. I tillegg arbeider FOKUS tett opp mot bærekraftsmålene, noe vi også gjør på studiet mitt.

 

­– Hva håper dere å få ut av praktikantoppholdet?

– Jeg håper å få være med på alt en arbeidshverdag i FOKUS innebærer for å få innsikt i hvordan arbeid som dette utføres. Jeg har lyst til å bidra til prosjektene FOKUS arbeider med, og få benyttet den kunnskapen og erfaringen jeg har på en nyttig måte, sier Helene.

– Jeg håper å få bedre innsikt i hvordan det er å jobbe i en organisasjon som arbeider spesifikt for kvinner og jenters rettigheter og det arbeidet FOKUS driver med lokalt og nasjonalt. I tillegg håper jeg å få delta i ulike prosjekter, hvor jeg selv kan bidra med og videreutvikle min egen kompetanse, legger Rebekka til.

 

Når praktikantene til slutt får spørsmål om hvilke saker de brenner litt ekstra for innenfor temaet kvinner og likestilling, er svaret klart:

– Jeg er ekstra engasjert i SRHR og i kvinner på flukt. For sistnevnte, i likhet med alle tema relatert til kvinner og likestilling, er jeg spesielt opptatt av interseksjonaliteten i deres utfordringer, sier Helene.

– Dei siste årene har jeg engasjert meg mer og mer i sexarbeideres rettigheter. Etter min mening er dette et tema som kan knyttes til flere spørsmål om likestilling i samfunnet vårt, som for eksempel SRHR, vold mot kvinner, arbeideres rettigheter, og så videre, avslutter Rebekka.

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned