Publisert: 2023-02-27     Redigert: 2023-02-27

Hva er FNs Kvinnekommisjon?

FNs kvinnekommisjon (United Nations Commission on the Status of Women, forkortet CSW) er en kommisjon under FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC). Det er nok den viktigste internasjonale møteplassen for diskusjoner om kvinners rettigheter. Hvert år møtes representanter for medlemsstatene for å evaluere arbeidet for kvinners rettigheter og likestilling, sette globale standarder og vedta politikk for å fremme kvinners rettigheter på verdensbasis. Kommisjonen ble etablert i 1946 og holdt sitt første møte i 1947.

Kommisjonen består av 45 medlemmer, én fra hvert land som er valgt av FNs økonomiske og sosiale råd til å sitte i kommisjonen.

Årets møte

Kvinnekommisjonens møter finner sted 6.-17.mars. Tema for årets møte er:

Priority theme: Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls
Review theme: Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls

Som del av det offisielle programmet arrangerer de forskjellige medlemslandene offisielle side events og diskusjoner. Les mer om årets møte og program her.

Utenriksdepartementet oppnevner en offisiell delegasjon, hvor blant annet FOKUS og Norges Kvinnelobby representerer sivilt samfunn. I år er det styreleder Anne-Mette Øvrum som representerer FOKUS i delegasjonen.

Slutterklæring

Det gjennomføres hvert år forhandlinger om en slutterklæring hvor representanter for de ulike medlemslandene er med i forhandlingene. Slutterklæringen er knyttet til hovedtema for årets møte. Det foreligger et såkalt Zero Draft, som er et utgangspunkt for forhandlingene om slutterklæring.

FOKUS har koordinert innspill fra norsk sivilt samfunn og har sydd sammen et innspillsdokument til Zero Draft som er sendt Utenriksdepartementet.

Sivilt samfunn

Organisasjoner fra hele verden har meldt inn til sammen 700 ulike arrangement og side-events til det som heter NGO Forum. NGO Forum foregår begge ukene i lokaler utenfor FN bygningen. Det er NgoCSW som  koordinerer alle arrangementer av sivilt samfunn som del av programmet til Kvinnekommisjonen. Les mer her.

FOKUS har i år gitt reisestipend til Høyres Kvinneforum, Norges Venstrekvinnelig, JURK, Krisesentersekretariatet og KFUK for deltakelse på møtene. I tillegg har FOKUS gitt reisestipend til åtte av partnerne våre i Colombia, Guatemala, Etiopia og Uganda.

Første uken arrangerer FOKUS side-arrangementet «Challenges and opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and girls" i samarbeid med tre av partnerne våre i Colombia og Uganda.

FOKUS vil følge forhandlingene nøye og vil komme med oppdateringer underveis. Så følg oss på Instagram (@fokuskvinner), Facebook og hjemmesiden vår.

Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned