Bilde: Scanpix/Shutterstock

Publisert: 2020-11-25     Redigert: 2022-05-20

25. november er Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og FNs kampanje Orange Day. Dagen markerer også starten på den globale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner, som ender på FNs menneskerettighetsdag 10. desember. De neste 16 dagene retter en rekke ulike aktører verden over søkelyset på kvinner som lever med vold og overgrep.

«Mens alle snakker om Covid-19-pandemien har vi i mange år hatt en annen global pandemi uten noen vilje til kur. Over hele verden er kvinner og jenter nå sperret inne sammen med overgriperen sin. Volden øker derfor dramatisk,» sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. «Dette er ikke noe nytt fenomen og skjer i stor grad i skyggelandskapet. Like mange kvinner blir utsatt for vold og voldtekt av partneren sin i dag som for 25 år siden. Mangel på vilje til handling gjør meg forbanna. Nok er nok.»

FOKUS starter i dag sin årlige kampanje om vold mot kvinner. I år belyser den partnervold og partnerdrap på verdensbasis i lys av Covid-19-pandemien. Frem til 10. desember vil en rekke arrangementer finne sted rundt om i Norge for å belyse den ekstreme, uendrede og lite synlige voldsstatistikken.

Kampanjen fremmer flere krav til norske myndigheter om økt handling og synliggjøring av vold mot kvinner. «Norge har et ansvar når det kommer til å påpeke manglende innsats i andre land, på et solidarisk nivå og et juridisk nivå, og må legge press på myndigheter andre steder som ikke gjør nok for å aktivt bekjempe vold mot kvinner og jenter,» påpeker Lindstad.

Et av kampanjemålene er å «male Norge oransje», som er den globale fargen som symboliserer den ekstreme voldsstatistikken, både gjennom plakataksjoner og på digitale flater. Videre representerer fargen et krav om økt engasjement, både fra myndigheter og sivilsamfunnet. Flere kjente bygninger i Norge vil i dag være lyssatt i oransje, inkludert Sametinget, Grieghallen i Bergen, Eidsvollsbygningen, Den Nasjonale Scene og Slottsfjellet i Tønsberg.

I 1995 ble én av tre kvinner utsatt for vold, og i dag viser statistikken de sammen tallene. «Vi må bidra alle sammen. Om man tror dette er et individproblem tar man grundig feil, dette er et samfunnsproblem som må håndteres deretter. Hva om det var din søster eller mor? Frem til den dagen kvinner og jenter ikke lenger lever i frykt for vold og overgrep, skal vi gjøre det vi kan for å synliggjøre problemene og øke handlekraften,» avslutter Lindstad.

Vil du også bidra til å bekjempe vold mot kvinner? Les mer her.

 


Les mer om FOKUS sitt arbeid for å bekjempe skadelige skikker. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Borghild Berge, FOKUS’ Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og skadelige skikker.

Kontaktinformasjon:

Pressekontakt: Gro Lindstad, daglig leder, FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål, gl@fokuskvinner.no   

For mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg, besøk www.16days.no.

 

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned