Foto: Shutterstock

Publisert: 2023-10-06     Redigert: 2023-10-06

– FOKUS er glad for at satsingen på kvinners rettigheter og likestilling er skjermet for kutt, selv om bevilgningen i utgangspunktet ikke er veldig høy. Men vi er forundret over at den massive innsatsen for Ukraina er helt uten føringer på kvinner og likestilling. Det kan bety tapte muligheter for å sikre at ukrainske kvinners behov og prioriteringer blir hørt, sier daglig leder Sylvi Bratten.

Hun peker på at regjeringen nettopp la frem ny strategi for kvinner, fred og sikkerhet, og synes det er merkelig at ikke den reflekteres i omtalen av bistand til Ukraina.

FOKUS anerkjenner også at Norge viderefører satsingen på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

– At vekslende regjeringer prioriterer seksuell og reproduktiv helse og rettigheter høyt er viktig, for denne agendaen trenger pådrivere internasjonalt. Det gjelder ikke minst retten til trygge aborter. 

I en tid der konservative truer kvinner og jenters rettigheter flere steder i verden, burde Norge etterstrebe å oppfylle 1-prosentprinsippet i norsk bistand. Vi håper likevel budsjettforhandlingene finner rom til ytterligere satsing på kvinner og likestilling.

 

For kommentar, mer informasjon eller avtale om intervju, vennligst kontakt Julie Falck Husum, kommunikasjonsrådgiver i FOKUS. Telefon 97 78 78 89, e-post: jfh@fokuskvinner.no.

Publikasjoner

SheDil Index Report 2nd Edition - Reference List

Last ned

SheDil Index Report 2nd Edition

Last ned

Technology-facilitated gender based violence

Last ned