Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Nytt

 • abortolega-GrafitiBRUK.jpeg
  Nyhet
  Bildet er fra Guatemala, et land der abort er ulovlig. På denne veggen står det skrevet "lovelig og sikker abort". 28.03.2017 Brende lover norsk satsing på kvinners helse globalt Norge skal være en ledende aktør for kvinners helse globalt, skriver utenriksminister Børge Brende i et brev til FOKUS.
 • Demo1.JPG
  Nyhet
  Photo: Giulia Dessí in Chile 27.03.2017 Contesting Pinochet’s Legacy Chilean women took to the streets Sunday to demand an end to a private pension system that leaves them in poverty. Read more about why they demonstrate in an article first published in iFOKUS.
 • Lone1.jpg
  CSW
  Lone Alice Johansen i New York 27.03.2017 Ikke et valg- ikke arbeid FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.
 • feminist-csw61-3BRUK.jpg
  CSW
  . 27.03.2017 Vold stenger dører til arbeidslivet Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter, skriver Lone Alice Johansen. Hun deltok på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York.
 • bussNY1.jpg
  CSW
  . 24.03.2017 Buss på avveie i New York I år er konservative kristne grupper og hatgrupper sterkere til stede enn på lenge, under FNs kvinnekommisjon. Det har fått flere organisasjoner til å protestere.
 • empow-2403.jpg
  CSW
  . 27.03.2017 Kunsten å velge riktig side-arrangement En liten historie om forvirring, valgets kval og engasjement på Kvinnekommisjonen (CSW) 2017.
 • s. 10 ballong1.jpg
  FOKUS mener
  Foto: Giulia Dessí 22.03.2017 Det må satses på «resten av livet»! Tema for årets Kvinnekommisjon er helt på sin plass når vi nå er inne i det andre året med FNs nye bærekraftsmål. Det skriver Gro Lindstad i siste nummer av iFOKUS.
 • srhr-csw1.jpg
  FOKUS mener
  . 20.03.2017 She Decides. Ikke sant, Børge Brende? Forbud og restriksjoner mot abort gir ikke færre aborter, bare farlige aborter. Det skriver FOKUS og Sex og Politikk i en kronikk om seksuelle og reproduktive rettigheter.