Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Nytt

 • Demo1.JPG
  Nyhet
  Photo: Giulia Dessí in Chile 27.03.2017 Contesting Pinochet’s Legacy Chilean women took to the streets Sunday to demand an end to a private pension system that leaves them in poverty. Read more about why they demonstrate in an article first published in iFOKUS.
 • Lone1.jpg
  CSW
  Lone Alice Johansen i New York 27.03.2017 Ikke et valg- ikke arbeid FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.
 • feminist-csw61-3BRUK.jpg
  CSW
  . 27.03.2017 Vold stenger dører til arbeidslivet Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter, skriver Lone Alice Johansen. Hun deltok på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York.
 • bussNY1.jpg
  CSW
  . 24.03.2017 Buss på avveie i New York I år er konservative kristne grupper og hatgrupper sterkere til stede enn på lenge, under FNs kvinnekommisjon. Det har fått flere organisasjoner til å protestere.
 • empow-2403.jpg
  CSW
  . 27.03.2017 Kunsten å velge riktig side-arrangement En liten historie om forvirring, valgets kval og engasjement på Kvinnekommisjonen (CSW) 2017.
 • s. 10 ballong1.jpg
  FOKUS mener
  Foto: Giulia Dessí 22.03.2017 Det må satses på «resten av livet»! Tema for årets Kvinnekommisjon er helt på sin plass når vi nå er inne i det andre året med FNs nye bærekraftsmål. Det skriver Gro Lindstad i siste nummer av iFOKUS.
 • srhr-csw1.jpg
  FOKUS mener
  . 20.03.2017 She Decides. Ikke sant, Børge Brende? Forbud og restriksjoner mot abort gir ikke færre aborter, bare farlige aborter. Det skriver FOKUS og Sex og Politikk i en kronikk om seksuelle og reproduktive rettigheter.
 • hanna2.jpg
  CSW
  Hanna Rummelhoff fra JURK. 17.03.2017 Flere tomme stoler på CSW61 USAs innreiseforbud truer arbeidet for å bedre kvinners rettigheter.