Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Nytt

 • bilde.jpg
  Nyhet
  Felles ansvar for felles framtid 24.04.2017 Gammeldags om likestilling i utviklingsmeldingen FOKUS etterlyser en mer moderne likestillingsprofil i Norges utviklingspolitikk.
 • srilanka_delegationUSE.jpg
  Nyhet
  The delegation from Sri Lanka 31.03.2017 ‘We in Sri Lanka have a lot to learn from Norway’ The Sri Lankan delegation visiting Norway this week say that Sri Lanka can learn from Norway’s experiences working to improve gender equality.
 • empow-2403.jpg
  CSW
  . 29.03.2017 Kunsten å velge riktig side-arrangement En liten historie om forvirring, valgets kval og engasjement på Kvinnekommisjonen (CSW) 2017.
 • abortolega-GrafitiBRUK.jpeg
  Nyhet
  Bildet er fra Guatemala, et land der abort er ulovlig. På denne veggen står det skrevet "lovelig og sikker abort". 28.03.2017 Brende lover norsk satsing på kvinners helse globalt Norge skal være en ledende aktør for kvinners helse globalt, skriver utenriksminister Børge Brende i et brev til FOKUS.
 • Demo1.JPG
  Nyhet
  Photo: Giulia Dessí in Chile 27.03.2017 Contesting Pinochet’s Legacy Chilean women took to the streets Sunday to demand an end to a private pension system that leaves them in poverty. Read more about why they demonstrate in an article first published in iFOKUS.
 • Lone1.jpg
  CSW
  Lone Alice Johansen i New York 27.03.2017 Ikke et valg- ikke arbeid FNs kvinnekommisjon er en arene for kampen mot prostitusjon og handel med kvinner. Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet skriver om sitt opphold i New York.
 • feminist-csw61-3BRUK.jpg
  CSW
  . 27.03.2017 Vold stenger dører til arbeidslivet Vold mot kvinner må bekjempes for å fremme kvinners økonomiske rettigheter, skriver Lone Alice Johansen. Hun deltok på FNs kvinnekommisjonsmøte i New York.
 • bussNY1.jpg
  CSW
  . 24.03.2017 Buss på avveie i New York I år er konservative kristne grupper og hatgrupper sterkere til stede enn på lenge, under FNs kvinnekommisjon. Det har fått flere organisasjoner til å protestere.