*Underskriftskampanjen er avsluttet. Underskriftene vil bli overlevert utenriksministeren.*

Avskaff straffefrihet for vold mot kvinner!

Verdens helseorganisasjon anslår at 1 av 3 kvinner opplever vold i løpet av livet. Tallene varierer kraftig mellom land, men estimatet gir likevel et bilde av hvor stort problemet er.

Overgrep, vold og trakassering går ustraffet hen i alle land både i fredstid og krigstid, med og uten kulturers eller religioners velsignelse.

Politikere og rettslige aktører, spesielt domstolene, må anerkjenne at vold mot kvinner er et alvorlig samfunns- og likestillingsproblem som må straffeforfølges på lik linje med annen alvorlig kriminalitet.

Derfor krever vi at Norge må arbeide både hjemme og internasjonalt for å avskaffe straffefrihet for vold mot kvinner.

Norge bør gå foran som et godt eksempel og påvirke andre land til å:

  • Forby vold og overgrep mot kvinner og jenter i lovverk, også utført av partner/familiemedlemmer
  • Straffeforfølge alle former for vold mot kvinner og jenter, inkludert voldtekt, partnervold og skadelige praksiser som kjønnslemlestelse og barneekteskap
  • Straffeforfølge seksualisert vold mot kvinner og jenter i krig og konflikt
  • Bidra med økonomisk og politisk støtte til organisasjoner, herunder kvinnegrupper og advokatgrupper som jobber for voldsutsattes rettigheter
Signaturene blir overlevert utenriksminister Ine Eriksen Søreide ved kampanjeslutt.

Sepur Zarco

Guatemala

VIDEO: To militære tjenestemenn dømt for overgrep mot menneskeheten etter å ha utsatt urfolkskvinner for seksualisert vold og slaveri i Guatemala.

Aili Keskitalo

Norge

VIDEO: Sametingspresident Aili Keskitalo tar til orde for at voldsutsatte kvinner må få reelt rettsvern. 

Jeronim

Kenya

Jeronim forsøkte å ta sitt eget liv før hun til slutt klarte å bryte ut av det voldelige forholdet. I dag underviser hun unge jenter og kvinner om rettighetene deres.

Ismala

Sør-Sudan

Ismala fra Sør-Sudan bor i en flyktningleir i Uganda. Mannen hennes er konstant utro, men hvis hun konfronterer ham, risikerer hun å bli slått og mishandlet.

Fridian

Tanzania

«Det finnes ingen fordeler ved omskjæring av jenter.» Fridian pleide å gjennomføre omskjæringer. Nå jobber hun for å bekjempe den skadelige praksisen.

Mariam

Tanzania

Tretti år gamle Mariam er trygg og lykkelig. Etter 10 voldelige år fikk hun endelig nok mot og hjelp til å forlate ektemannen. Men volden ga henne varig funksjonsnedsettelse.

Getene

Etiopia

«Etter at jeg begynte å tjene egne penger, har mannen min sluttet å slå meg». For Getene endret livet seg på alle måter da hun ble med i en frivillig kvinneorganisasjon.

Selena

Guatemala

«Hvis vi ikke kan se verdien av oss selv, vil ingen andre heller gjøre det». For fem år siden brøt Selena ut av et voldelig ekteskap. Nå leder hun organisasjonen som hjalp henne.

Shida

Tanzania

Shidas mann tok med seg alt de eide da han flyttet inn med en annen kvinne. Da Shida forsøkte å hindre ham fra å ta med seg de to siste stolene, brakk han armen hennes.

Joy

Kenya

Joy er blitt en slags «mentor» for unge kvinner og menn i hjembyen Kisumu hvor  hun driver opplysningsarbeid om seksuell- og kjønnsbasert vold.

Amarech

Etiopia

«Da jeg ba om penger for å kjøpe stearinlys, ble han rasende og dynket meg i bensin». Amarechs ektemann viste seg å være en helt annen enn den han hadde utgitt seg for.

Om 16 Days

16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner er en internasjonal kampanje som ble markert for første gang i 1991. Den markeres hvert år i perioden 25. november - 10. desember av organisasjoner og individer verden over, og brukes som et middel i å bekjempe vold mot kvinner gjennom blant annet å bidra til økt kunnskap om kjønnsbasert vold. 

I år har vi spurt kvinner fra flere land om å fortelle sin personlige historie. Hver historie er unik, men det de har til felles er at de stiller krav om et mer reelt rettsvern - et avgjørende steg på veien for at drømmen om en bedre verden for kvinner skal bli en realitet. 

 

SIGNER AKSJONEN