STANS VOLD OG TRAKASSERING AV KVINNER I ARBEIDSLIVET

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. For å få slutt på vold og trakassering av kvinner må vi gjøre mer for å skape et trygt arbeidsliv. Årets tema for 16-dagerskampanjen er derfor stans vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet. Og det haster.

Kjappe fakta

 • 90% av alle tekstilarbeidere i verden er kvinner – 25% av disse føler utrygghet på jobb (kilde 16days Rutger)
 • Vold og trakassering av kvinner er særlig utbredt innenfor sektorer som helse og sosialarbeid, transport, underholdning, utdanning og blant de som arbeider som hushjelper. (kilde 16days Rutger)
 • Kvinner som ikke er organisert i fagforeninger, kvinner som er drevet på flukt eller kvinner som arbeider i områder med krig og konflikt er særlig utsatt for vold og trakassering på jobb. (kilde 16days Rutger)
 • Kvinners menneskerettigheter vil fortsette å bli krenket dersom vold og trakassering i arbeidslivet ikke stanses.
 • Mange arbeidsplasser mangler en tydelig politikk og tiltak for å hindre vold og trakassering på jobb.
 • På verdensbasis vil én av tre kvinner oppleve fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet (WHO, 2013). 
 • Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er forbudt nesten overalt, men likevel blir 3 millioner jenter lemlestet hvert år. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag, er kjønnslemlestet (UNICEF, 2018). 
 • Kvinner og jenter utgjør over 70 prosent av ofre for menneskehandel. Tre fjerdedeler av dem blir solgt som sexslaver (Global Report on Trafficking in Persons, 2016).
 • Globalt blir nesten 40 prosent av drap på kvinner utført av kvinnens mannlige partner. (WHO, 2017). 

Å fremme kvinners rettigheter ved å stanse vold og trakassering i arbeidslivet er målsettingen får årets 16-dagerskampanje. Og arbeidet nytter. I sommer vedtok FNs arbeidsorganisasjon ILO konvensjonen 190 og resolusjonen 160 mot vold og trakassering i arbeidslivet. Det var gode nyheter for flesteparten av verdens arbeidstakere som står uten noen beskyttelse mot vold og trakassering. Konvensjonen gjelder alle arbeidstakere uavhengig av sektor, form for kontrakt eller arbeidstilknytning. Konvensjonen gjelder eksempelvis den uformelle sektoren (er ofte kjennetegnet av færre rettigheter, færre virksomme lovreguleringer og skatter, lavere produktivitet, lavere fagorganisering, lavere lønninger og større sårbarhet for arbeidstakerne samt beinharde arbeidsforhold. Det dreier seg ofte om gatehandlere, småskala bønder eller folk i andre mindre virksomheter som verksteder og restaurant, og den omfatter oftest folk i utviklingsland. Uformell sektor er den sektoren som sysselsetter flest mennesker i verden i dag. Konvensjonen betyr mye i et solidaritetsperspektiv. Med dette vedtaket fikk verdens hushjelper, gateselgere og dagarbeidere en anerkjennelse av jobben de gjør og en bekreftelse på at de skal behandles med respekt. ILO-konvensjonen er også viktig for Norge fordi trakassering og vold mot kvinner er en utfordring her hjemme.

Men å vedta internasjonale konvensjoner er ikke tilstrekkelig – konvensjonene må aksepteres av verdens stater og de må implementeres slik at de blir til lover. Derfor er de to konkrete målene for årets 16-dagerskampanje at:

Alle land må ratifisere ILO-konvensjonen 190: Alle land må presses til å ratifisere ILO-konvensjoner 190 fordi det er helt nødvendig får å stanse vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet.

Alle land må implementere ILO-konvensjon 190: Det er ikke tilstrekkelig at land ratifiserer en konvensjon, den må også implementeres. Det betyr at de standarder som finnes i den nye konvensjonen blir lov i landet. Det er kun gjennom lovverket vi kan sikre rettigheten til verdens kvinner om et arbeidsliv uten vold og trakassering.

 

 Hva skjer under 16 dagers kampanjen – Last ned programmet her

 

Konferanse 6. desember om vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet

Fredag 6. desember klokken 09.00-12.00 (nettverkslunsj kl. 12-13) arrangeres konferansen «Vold mot kvinner i det globale arbeidslivet – kampen skjer nå!» på Oslo Kongressenter Folkets Hus. Konferansen arrangeres av FOKUS i samarbeid med LO, Unio og YS og er en del av 16-dageskampanjen mot vold mot kvinner.

Årets hovedtema, stopp vold og trakassering, mot kvinner i arbeidslivet er en direkte oppfølging av at ILO, FNs arbeidslivsorganisasjon, i juni 2019 vedtok en helt ny konvensjon om vold og trakassering i arbeidslivet som har et sterkt og gjennomgående kjønnsperspektiv. Å stoppe vold og trakassering av kvinner i arbeidslivet er viktig fordi arbeidslivet er en helt sentral arena i folks liv.

Målsettingen for konferansen er:

 • Gjøre ILO konvensjonen om vold og trakassering i arbeidslivet kjent
 • Belyse omfang og konsekvenser av vold mot kvinner i arbeidslivet internasjonalt
 • Presentere tiltak for å bekjempe vold og trakassering i arbeidslivet i og utenfor Norge.
 • Programmet for konferansen er vedlagt. Konferansen er gratis.

Meld deg på konferansen her

 

Hva er ILO-konvensjon 190 og ILO-anbefaling 160?

Etter mange års kamp fra globale fagforeninger, kvinneorganisasjoner, solidaritetsbevegelser og andre, vedtok ILO i juni en ny konvensjon (ILO-konvensjon 190) og en ny anbefaling (ILO-anbefaling 160) for kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet. Disse vil være viktige internasjonale redskaper for å sikre alles rett til arbeid uten frykt for vold og trakassering. (Konvensjonen er juridisk bindende, og skal inn i lovverket i det enkelte medlemsland. Anbefalingene er ikke bindene, bare veiledende, og fungerer som politiske retningslinjer.)

Definisjonen av vold og trakassering i konvensjonen og anbefalingen er bred, og fokuserer spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er også inkludert. Dette kan handle om det som foregår ansikt til ansikt, eller gjennom digitale media. Definisjonen sier også noe om hvordan vold i hjemme påvirker arbeidslivet.

Konvensjonen og anbefalingen gjelder for arbeidslivet i alle typer industrier, både i privat og offentlig sektor, og i den formelle og uformelle økonomien. Arbeidere og andre er beskyttet, uansett hva slags kontrakt eller forhold de jobber under. Dette inkluderer de som er under opplæring.

Konvensjonen og anbefalingen gir klare handlingsrammer og viser hvordan man hanskes med vold og trakassering på en ansvarlig måte. De oppfordrer til bruk av risikoanalyse på arbeidsplassen, opplæring, holdningsendringer og tiltak for å øke folks bevissthet.

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at to medlemsstater har ratifisert den.

 

 

Vold mot kvinner – et globalt problem som må bekjempes

25. november starter den årlige internasjonale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner. Når én av tre kvinner i verden utsettes for vold, er det ikke tilfeldig. Det er et uttrykk for diskriminerende holdninger til kvinner og jenter som er dypt forankret i kultur og samfunn på tvers av landegrenser, der kvinner er underordnet menn og må kontrolleres. For mange kvinner og jenter blir disse holdningene dødelige.

Adriana Benjumea Rua

Colombia

"The best way to eradicate sexual violence is to never get tired of mentioning it."

Demesia Yat

Guatemala

"Jeg kaller på alle verdens kvinner, også kvinner i Norge, til å stå samlet i kampen mot vold."

Lourdes

Guatemala

“Lourdes stopped playing, stopped running. She threw her dolls into the river.”

Suzana Anthony

Tanzania

«Jeg har selv vært i en situasjon hvor jeg var desperat etter å få hjelp», sier Suzana. I dag hjelper hun andre kvinner ut av fortvilte situasjoner.

Monica Mapesa

Tanzania

“Vi er ikke lenger blinde for urettferdighetene.» Monica har tro på at store fremskritt kan skje for kvinner i Tanzania.

Podcast 3:16

Spotify/iTunes

«Vi kan ikke trekke oss ut av Colombia selv om kameralyset blir slått av.» Har det blitt noe bedre i Colombia etter fredsavtalen i 2016?

Podcast 2:16

Spotify/iTunes

Etter 50 år med borgerkrig, ble en fredsavtale vedtatt i Colombia i 2016. Avtalen er unik i sin involvering og inkludering av kvinner.

Teddy Charles Magoma

Tanzania

«Vi tolererer ikke lenger mishandling og trakassering i vårt lokalsamfunn,» sier Teddy. Hun er en av de lokale aktivistene som hver dag kjemper for å få slutt på vold mot kvinner.

Podcast 1:16

Spotify/iTunes

Podcast: I dag starter #16daysofactivism. KFUK-KFUM Global har laget podcast som retter søkelyset på vold mot kvinner. Ny episode hver dag! Følg med!

Aili Keskitalo

Norge

Sametingspresident Aili Keskitalo om hvorfor vi trenger en internasjonal dag mot vold mot kvinner, og om behovet for at voldsutsatte kvinner må få reelt rettsvern.

Sepur Zarco

Guatemala

VIDEO: To militære tjenestemenn dømt for overgrep mot menneskeheten etter å ha utsatt urfolkskvinner for seksualisert vold og slaveri i Guatemala.

Ismala

Sør-Sudan

Ismala fra Sør-Sudan bor i en flyktningleir i Uganda. Mannen hennes er konstant utro, men hvis hun konfronterer ham, risikerer hun å bli slått og mishandlet.

Fridian

Tanzania

«Det finnes ingen fordeler ved omskjæring av jenter.» Fridian pleide å gjennomføre omskjæringer. Nå jobber hun for å bekjempe den skadelige praksisen.

Mariam

Tanzania

Tretti år gamle Mariam er trygg og lykkelig. Etter 10 voldelige år fikk hun endelig nok mot og hjelp til å forlate ektemannen. Men volden ga henne varig funksjonsnedsettelse.

Shida

Tanzania

Shidas mann tok med seg alt de eide da han flyttet inn med en annen kvinne. Da Shida forsøkte å hindre ham fra å ta med seg de to siste stolene, brakk han armen hennes.

Selena

Guatemala

«Hvis vi ikke kan se verdien av oss selv, vil ingen andre heller gjøre det». For fem år siden brøt Selena ut av et voldelig ekteskap. Nå leder hun organisasjonen som hjalp henne.

Joy

Kenya

Joy er blitt en slags «mentor» for unge kvinner og menn i hjembyen Kisumu hvor  hun driver opplysningsarbeid om seksuell- og kjønnsbasert vold.

Jeronim

Kenya

Jeronim forsøkte å ta sitt eget liv før hun til slutt klarte å bryte ut av det voldelige forholdet. I dag underviser hun unge jenter og kvinner om rettighetene deres.

Getene

Etiopia

«Etter at jeg begynte å tjene egne penger, har mannen min sluttet å slå meg». For Getene endret livet seg på alle måter da hun ble med i en frivillig kvinneorganisasjon.

Amarech

Etiopia

«Da jeg ba om penger for å kjøpe stearinlys, ble han rasende og dynket meg i bensin». Amarechs ektemann viste seg å være en helt annen enn den han hadde utgitt seg for.

Om 16 Days

16 Days of Activism Against Gender-based Violence er en internasjonal kampanje som arrangeres av organisasjoner og individer over hele verden fra 25. november til 10. desember hvert år. FOKUS, med sine 55 medlemsorganisasjoner, markerer kampanjen i Norge. 16-dagerskampanjen ble markert for første gang i 1991. Kampanjen har som mål å bekjempe vold mot kvinner gjennom blant annet å bidra til økt kunnskap om voldens omfang og konsekvenser.