Når én av tre kvinner i verden utsettes for vold, er det ikke tilfeldig. Det er et uttrykk for diskriminerende holdninger til kvinner og jenter som er dypt forankret i kultur og samfunn på tvers av landegrenser. 25. november starter den årlige internasjonale 16-dagerskampanjen mot vold mot kvinner. Kampanjen har som mål å bekjempe vold mot kvinner gjennom blant annet å bidra til økt kunnskap om voldens omfang og konsekvenser.

Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. Helt ytterst på spekteret finner vi femisid, definert som drap på kvinner fordi de er kvinner. Dette er også årets tema for 16-dagerskampanjen. At kvinner blir drept på bakgrunn av kjønn, er et grovt brudd på menneskerettighetene. Likevel er femisid et relativt ukjent begrep for de fleste. Et søk på det fornorskede femisid genererer per i dag ingen treff på Google, omtales ikke i norske aviser eller andre medier, og brukes ikke av politikerne. Eksemplene på femisid er imidlertid mange, her hjemme så vel som i ellers av verden. Der vi bruker ord som partnerdrap og familietragedie, har derimot andre land et tilstrekkelig rammeverk som kan bidra til å identifisere og forebygge kjønnsmotiverte drap på kvinner. For å kunne bekjempe problemet må man først kunne navngi det. I nyere tid er det latinamerikanske kvinnebevegelser i samarbeid med latinamerikanske medier som for alvor har satt begrepet på dagsorden – som en reaksjon på femisidbølgen som har herjet i Latin-Amerika de siste tiårene. Målet med årets kampanje er å få i gang de samme kjedereaksjonene her hjemme.

Trykk her for å lese mer om femisid og finne ut hvordan du kan engasjere deg i årets kampanje!

 

 

 

 

 

 

Femisid er temaet for årets 16-dagerskampanje

En av tre kvinner opplever fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. Det er 736 millioner kvinner. Vold mot kvinner omfatter fysisk vold, psykisk vold, seksualisert vold og voldtekt. Den mest ekstreme formen for vold mot kvinner er femisid. Femisid defineres som drap på kvinner fordi de er kvinner og er et alvorlig brudd på menneskrettighetene som snakkes alt for lite om. Derfor er femisid temaet for årets 16-dagerskampanje.

Om 16 Days

16 Days of Activism Against Gender-based Violence er en internasjonal kampanje som arrangeres av organisasjoner og individer over hele verden fra 25. november til 10. desember hvert år. FOKUS, med sine 48 medlemsorganisasjoner, markerer kampanjen i Norge. 16-dagerskampanjen ble markert for første gang i 1991. Kampanjen har som mål å bekjempe vold mot kvinner gjennom blant annet å bidra til økt kunnskap om voldens omfang og konsekvenser.