Styreleder:

Anne Mette Øvrum

 

Styremedlemmer:

  • Grete Herlofson Roland

  • Mari Elin Øksendal

  • Fatima Ali Madar

  • Tone Brekke

  • Karin Hovde

Varamedlemmer:           

  1. Kristin Hetle                            
  2. Anne Green Nilsen                  
  3. Maggi Brigham

Ansattes representant:

Borghild Berge

Vara: Lene Wold

Sylvi Bratten

Seniorrådgiver analyse, utvikling og kommunikasjon (i permisjon)
Mobil: (+47) 92 85 39 61

Carolina Maira Johansen

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Guatemala og Colombia
Mobil: (+47) 95 93 89 68

Borghild Berge

Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skadelige skikker, Tanzania, Kenya
Mobil: (+47) 90 67 94 04

Ingrid Christine Sandnæs

Programrådgiver på kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse, kvinner, fred og sikkerhet, Uganda, Etiopia
Mobil: (+47) 99 25 39 32

Sverre Andreas Ruud

Controller
Mobil: (+47) 92 22 07 87

Ana Milena González Valencia

Directora de País / Country Director
Telefon: (+57) (601) 3378341

Sandra Patricia Garzón Cortés

Responsable Administrativa y Financiera / Administrative and Financial Officer
Telefon: (+57) (601) 3378341

Lorena María Aristizábal Farah

Oficial de Incidencia / Advocacy Officer
Telefon: (+57) (601) 3378341

Sandra Patricia Masso Gutiérrez

Asistente Oficina/ Office Assistant
Telefon: (+57) (601) 3378341