Styreleder:

Sylvi Graham

 

Styremedlemmer:

  • Grete Herlofson Roland

  • Mari Elin Øksendal

  • Fatima Ali Madar

  • Tone Brekke

  • Karin Hovde

Varamedlemmer:           

  1. Kristin Hetle                            
  2. Anne Green Nilsen                  
  3. Randi Elisabeth Dalhaug

 

Ansattes representant:

Borghild Berge

Vara: Marianne Holden

Sylvi Bratten

Seniorrådgiver analyse, utvikling og kommunikasjon
Mobil: (+47) 92 85 39 61

Mette Moberg

Seniorrådgiver administrasjon og økonomi
Mobil: (+47) 91 19 82 52

Carolina Maira Johansen

Programrådgiver på kvinner, fred og sikkerhet, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Guatemala og Colombia
Mobil: (47) 95 93 89 68

Borghild Berge

Programrådgiver på vold mot kvinner og jenter, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skadelige skikker, Tanzania, Kenya
Mobil: (+47) 90 67 94 04

Ingrid Christine Sandnæs

Programrådgiver på kvinners økonomiske rettigheter og deltakelse, kvinner, fred og sikkerhet, Uganda, Etiopia
Mobil: (+47) 99 25 39 32

Ana Milena González Valencia

Directora de FOKUS en Colombia
Telefon: (+57) (1) 3378341

Sandra Patricia Garzón Cortés

Responsable de administrativa
Telefon: (+57) (1) 3378341

Sandra Patricia Masso Gutiérrez

Asistente de oficina
Telefon: (+57) (1) 3378341