FOKUS er et kompetanse- og ressurssenter som gjennom utviklingssamarbeid og politisk lobbyarbeid søker å styrke det internasjonale engasjementet og innsatsen for kvinners menneskerettigheter og samfunnsdeltakelse.

Paraplyorganisasjonen ble stiftet i 1995, og består i dag av en rekke ulike kvinneorganisasjoner i Norge. Se her for full oversikt.

Vi får økonomisk støtte fra Norad, Barne- og likestillingsdepartementet, Kavlifondet og NOVO Foundation.  

FOKUS har et styre og et sekretariat i Norge, og landkontor i Colombia. Organisasjonen er også nasjonalkomité for FNs kvinneorganisasjon UN Women.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for FOKUS.

Ragnhild Therese Nordvik

Programsjef (i permisjon)
Telefon: (+47) 23 01 03 00

Ana Milena González Valencia

Directora de FOKUS en Colombia
Telefon: (+57) 310 273 82 03

Sandra Patricia Garzón Cortés

Responsable de administrativa
Mobil: (+57) 305 705 11 24