FOKUS er den eneste organisasjonen i Norge som utelukkende arbeider med kvinners menneskerettigheter og likestilling internasjonalt. Vi er en paraplyorganisasjon med 53 medlemsorganisasjoner som alle deler det samme målet: Å styrke kvinners makt, muligheter og rettigheter i verden.

Vi tilbyr en modig og inkluderende arbeidsplass med fleksible ordninger i lyse og trivelige lokaler sentralt i Oslo. 

Alle ledige stillinger og praksisplasser i FOKUS vil bli annonsert her / All available positions and internships will be announced here.