Representantskapsmøte i FOKUS

Tid:

Fredag 23. november kl. 09-15

Sted:
Litteraturhuset i Oslo

Medlemsorganisasjonene i FOKUS er invitert til Representantskapsmøte fredag 23. november kl. 09, på Litteraturhuset i Oslo. Invitasjon blir sendt på e-post. 

Saker som ønskes tatt opp må være Styret i hende senest 1. oktober 2018. 

Saksliste, sakspapirerog påmeldingsskjema blir sendt ut i oktober.