Panelsamtale om kjønnsbasert vold

Tid:

Onsdag 18. april kl. 19:00

Sted:
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgate 49, 5015 Bergen

I verden i dag blir 1 av 3 kvinner utsatt for kjønnsbasert vold. Kjønnsbasert vold inkluderer fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk og tradisjonell vold på bakgrunn av kjønnet til et individ i en ubalansert maktrelasjon. 

I samtalen ønsker vi i å rette fokus på hvilke faktorer som muliggjør vold mot kvinner i konflikt- og katastrofesituasjoner. De fleste overgriperne som står bak kjønnsbasert vold blir ikke straffet. Noen land har ikke lovverk som beskytter kvinner. I andre tilfeller finnes det lover, men sakene blir ikke straffeforfulgt. 

Samtalen vil ha særlig fokus på vold i konfliktsituasjoner, kvinners manglende juridiske rettigheter og beskyttelse fra lovverk, og kjønnslemlestelse.

Til panelsamtalen har vi samlet dyktige innledere som skal drøfte tematikken, å gi oss et nyansert bilde av kjønnsbasert vold ut i fra deres kompetanse og ut i fra et globalt perspektiv.

Innledere: 
- Thea Crawfurd, Changemaker (møteleder) 
- Liv Tønnesen, CMI 
- Chiku Ali, RVTS 
- Borghild Berge, FOKUS forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

Arrangementet blir holdt på rommet Maos på Kvarteret den 18. april fra kl. 19.00 til 20.30

Arrangementet er gratis, åpent for alle og det vil bli servert snacks. Velkommen!