Norsk næringsliv i utviklingsland – hva med likestillingen?

Tid:

Den 29. mai kl. 13:00

Sted:
Kulturhuset, Youngs gate 6, 0181 Oslo

FOKUS og Kilden kjønnsforskning.no inviterer til Forskerforum for å ta tempen på dette spørsmålet. Forskerne deler sine funn og utfordrer relevante aktører fra politisk ledelse, forvaltningen og sivilsamfunnet. 

Forskere: 

- Inge Tvedten, seniorforsker, Chr. Michelsen Institute (CMI).
- Anne Hatløy, seniorforsker, Forskningsstiftelsen Fafo.
- Kjetil Bjorvatn, professor i økonomi, NHH Norwegian School of Economics.

Panel:
(Mer informasjon kommer.)

Storstilte investeringer basert på naturressurser og lokale leverandørkjeder er blitt bærende elementer i nasjonale og internasjonale strategier for fattigdomsreduksjon og utvikling. Investeringer i utviklingsland skaper optimisme og forventninger om arbeid og vekst. I regjeringens handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken 2016-2020, "Frihet makt og muligheter", er det samtidig et mål å styrke kvinners økonomiske deltakelse. Dette innebærer at norske myndigheters innsats for å styrke næringslivet og skape jobber i utviklingsland, må ha en helhetlig tilnærming og tydelige mål for kvinners rettigheter. 

Vi vet at kvinner er særlig dårlig stilt i utviklingsland med svake strukturer og dårlig rettssikkerhet. Derfor har skiftende regjeringer utpekt menneskerettigheter, kvinners rettigheter og likestilling som såkalte tverrgående hensyn, noe som betyr at de alltid skal vurderes for prosjekter som får norsk støtte. Det er imidlertid få eksempler på en effektiv satsing som ser næringsliv, jobbskaping, menneskerettigheter og likestilling i sammenheng. Derfor spør vi forskerne:

Hvordan kan Norge best fremme likestilling og kvinners rettigheter i næringslivssatsingen? 
Hvilken risiko løper vi ved å ignorere kvinners rettigheter knyttet til næringsutvikling? 
Hvordan sikre at kvinners rettigheter blir ivaretatt ved investeringer i land hvor kvinner systematisk blir diskriminert? 

Velkommen til Forskerforum i Boksen på Kulturhuset i Oslo!