No Women No Peace

Tid:

Den 8. mars kl. 16:00

Sted:
Nobels Fredssenter, Brynjulf Bulls plass 1-2, 0250 Oslo, Norway

To mark the International Women’s Day 2018, we explore how the Peace Agreement in Colombia has impacted the lives of Colombian women and look at how the experiences from Colombia can be employed in other countries in conflict.
After decades of armed conflict and more than eight million victims, the Government of Colombia and the FARC entered into a peace agreement in 2016, which gave Colombians hope for a better and more peaceful future. Women played a key role in the peace process and the peace agreement has a historically strong gender focus. 

What is the situation for women in Colombia today?
What can we learn from the Colombian process?
How can women in conflict rebuild their trust in uniformed actors?
How can we strengthen women’s participation in peacebuilding efforts?

Panelists include:
July Samira Fajardo (FOKUS Colombia), Laura Mitchell (NOREF), Hanna Helene Syse (Norwegian Minstry of Defence) and more.


INGEN KVINNER – INGEN FRED: Om kvinners deltakelse i fredsprosesser og fredsbygging

På kvinnedagen gjør vi opp status for hvordan fredsavtalen i Colombia har virket inn på livene til kvinner i landet og diskuterer hvordan erfaringer fra Colombia kan brukes i andre land i konflikt. 
Etter flere tiår med væpnet konflikt og mer enn åtte millioner ofre, inngikk regjeringen i Colombia og FARC-geriljaen en fredsavtale i 2016. Det ga colombianerne håp om en bedre og tryggere framtid. Kvinnene fikk en sentral rolle i fredsprosessen og fredsavtalen har et historisk sterkt kvinneperspektiv. 

Hvordan er situasjonen for kvinner i Colombia nå? 
Hva kan vi lære av den colombianske prosessen? 
Hvordan kan kvinner i land i konflikt få økt tillit til uniformerte aktører? 
Hvordan kan vi styrke kvinners deltaking i fredsbygging

I panelet deltar:
July Samira Fajardo (FOKUS Colombia), Laura Mitchell (NOREF), Hanna Helene Syse (Forsvarsdepartementet) m.fl.

Arrangementet er gratis og åpent for alle