UTSATT: Hvorfor trenger vi en diskusjon om klimaendringer og kjønnsperspektiv?

Tid:

TBC

Sted:
Online
Pris:
Gratis

Tema for FNs Kvinnekommisjon 2022 er  – Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental disaster, risk reduction policies and programmes.

Vi starter diskusjonene i Oslo og har invitert Klima- og miljøminister Espen Barth Eide, Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim, Sametingspresidenten, internasjonale klimaktivister, deltakere fra COP26 i Glasgow og flere til samtale og debatt. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Påmelding sendes til Mette Moberg på mm@fokuskvinner.no