Hvordan bekjempe seksuell vold i krig?

Tid:

Tirsdag 11. desember kl. 08:30-11:45

Sted:
Det Norske Teatret, Kristian IV’s gt.8, 0164 Oslo, Norway

Voldtekt som et våpen må bekjempes på lik linje med klasebomber og kjemiske våpen. Krig skal ikke utkjempes på kvinner og barns kropper. 

Hvordan brukes seksuell vold i krig, og hva er konsekvensene? Hva kan vi gjøre for å bekjempe denne brutale volden? Hjelper FN-resolusjoner? Hva kan Norge og det internasjonale samfunnet bidra med? Hva må gjøres i landene hvor seksualisert vold brukes som et våpen? 

FOKUS, Kirkens Nødhjelp og PRIO inviterer til et åpent møte for å belyse voldtekt som våpen i krig, med utgangspunkt i erfaringene til de overlevende. Noen av dem vil fortelle om sine opplevelser og gi oss råd. Vi har også invitert forskere med ekspertise på konsekvensene av seksuell vold i konflikt, og vi utfordrer politikere til å avskaffe straffefrihet for disse forbrytelsene.