Frokostmøte i anledning Women Delivers direktør Katja Iversens besøk i Norge

Tid:

Tirsdag 8. oktober kl. 08:00-10:00

Sted:
FOKUS, Storgt. 11, Oslo, møterom 4 etasje

Women Deliver er en kompromissløs aktør og pådriver for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. I juni arrangerte organisasjonen sin femte globale konferanse, der 8000 delegater fra sivilt samfunn, myndigheter, forskning, privat sektor og akademia fra mer enn 160 land var samlet i Vancouver for å endevende temaet ‘’makt’’ – den individuelle, den strukturelle, og makten i bevegelser. Women Deliver har jobbet hardt sammen med ulike sivilt samfunnsorganisasjoner for å få inn seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i vedtak i FN om universell helse.

Katja har nå de siste to årene sittet i egne G7 Gender Equality Advisory Council. I fjor i regi av Canada og i år i regi av Frankrike. Fra møte i franske Biarritz kom denne gruppens klare anbefalinger til G7- lederne i en egen rapport. Neste år, 2020, blir en viktig milepæl i det globale arbeidet for likestilling og kvinners og jenters rettigheter. 25-årsjubileet for FNs Kvinnekonferanse i Beijing skal markeres. Samtidig gjenstår ti år for å gjennomføre bærekraftsmålenes ambisjoner på jenter og kvinners vegne, som også betyr at handlingsplanen fra Beijing skal oppfylles. Skal disse globale ambisjonene virkeliggjøres, må alle gode krefter samarbeide.

FOKUS er den eneste norske organisasjonen som utelukkende arbeider med kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt. De prioriterte programområdene er kvinners rett til å bestemme over egen kropp, kvinner, fred og sikkerhet og kvinners økonomiske utvikling og rettigheter. 

Et av områdene både Women Deliver og FOKUS er svært opptatt av er hvordan vi involverer flere unge aktivister i arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter.
Katja vil fortelle hvordan Women Deliver systematisk jobber med dette gjennom egne Youth Ambassadors og stipendordninger til deltagelse på internasjonale møter og konferanser. Frokostmøtet, og samarbeidet mellom Women Deliver og FOKUS, blir en anledning for norske organisasjoner og aktører på dette området til å møte Katja Iversen og diskutere hvordan vi kan forene krefter for å skape fremdrift i det globale likestillingsarbeidet i en tid der opparbeidede rettigheter er under sterkt press. 

Påmelding innen torsdag 3. oktober til Mette Moberg, mm@fokuskvinner.no, tlf. 911 98 252.

HJERTELIG VELKOMMEN!
Les mer om Women Deliver her